Na stronie Serwisu Samorządowego PAP zamieszczono dziś informację o  tytule „Lekcje odgórne. Wyniki ankiety: czy jesteś za scentralizowaniem oświaty?” Jej treścią są wyniki przeprowadzonej przez Serwis Samorządowy PAP sondy opinii respondentów na temat podporządkowania szkół.

 

Jak ilustruje to poniższy diagram – ponad połowa ankietowanych – 51,5 proc. uważa, że za placówki oświatowe musi odpowiadać państwo. Natomiast 47,3 proc. zapytanych twierdziło,  że to zadanie samorządów.

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

Jeszcze inaczej rozłożyły się odpowiedzi badanych na pytanie o decydenta w zakresie ustalania programów nauczania. W tej kwestii nieomal wszyscy opowiedzieli się za tym, by decydowanie o podstawach programowych pozostało w gestii państwa. Jedynie 4,3 proc. stwierdziło, aby odpowiadały za to  jednostki samorządu terytorialnego.

 

Także  przytłaczająca  większość  ankietowanych, pytana  o finansowanie oświaty, uważała  iż powinno być za nie odpowiedzialne państwo.  Jedynie  6,4 proc. wskazało, że to osoby prywatne muszą pokrywać koszty związane z edukacją

 

W ankiecie, którą przeprowadzono pod nazwą Czy jesteś za scentralizowaniem oświaty?”  wzięło udział 328 osób. Niestety – nie jest to badanie reprezentatywne, gdyż – jak poinformowano w przywoływanej publikacji  –  „większość ankietowanych to pracownicy urzędów samorządów terytorialnych. Swoją opnie wyraziły również osoby zatrudnione w placówkach oświatowych oraz rodzice”.

 

Pozostaje nam złożyć ubolewanie, że nie powstał profesjonalny raport z tego sondażu, a jeśli on jednak istnieje – szkoda, iż nie został w tej publikacji udostępniony – jako plik pdf do ściągnięcia [WK]

 

 

Komunikat  Serwisu Samorządowego PAP:Lekcje odgórne. Wyniki ankiety: czy jesteś za scentralizowaniem oświaty?”  –  TUTAJZostaw odpowiedź