9  lutego b.r. zamieściliśmy materiał Czyżby nie było chętnych do tworzenia Branżowych Centrów Umiejętności?, który kończył się takim komentarzem redakcji:

 

„Przypominamy, że 29 listopada 2022 roku zamieściliśmy na OE materiał zatytułowanyWnioski o utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności – tylko do 15 grudnia”. Zamieszczony dzisiaj komunikat o ogłoszeniu II edycji naboru w tym konkursie, bez podania wyników naboru w tamtym konkursie, ogłoszonym  jesienią ub. roku, każe nam przypuszczać, że nie cieszył się on powodzeniem.

 

A swoją drogą ciekawa byłaby informacja ile podmiotów zgłosiło w tamtym konkursie chęć utworzenia owych centrów, jakie to były podmioty, oraz które z nich zostały rozpatrzone pozytywnie , a które – i dlaczego – negatywnie.”

 

Dzisiaj (21 lutego 2023 r.) wracamy do tematu owych branżowych centrów umiejętności:

 

Foto: www.drzewniak.slupsk.pl

 

 

Zajęcia praktyczne uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku w zawodzie technik technologii drewna w Fabryce Mebli w Redzikowie

 

 

Dzisiaj (21 lutego 2023 r.) wracamy do tematu owych branżowych centrów umiejętności prezentując dwa teksty, składające się na pełniejszy obraz kształcenia zawodowego w polskim systemie edukacyjnym – w ósmym roku zarządzania nim przez ministrów z rekomendacji PiS:

 

Jako pierwszy – udostępniamy we fragmentach – tekst zamieszczony 17 lutego na „Portalu Samorządowym”:

 

 

W całym kraju nie ma chętnych, by kształcić młodzież w tych kierunkach

 

MEiN podsumowało 1. etap konkursu na branżowe centra umiejętności. Wyniki wprawiają w osłupienie. Ponad 1,4 mld zł na utworzenie w Polsce 120 placówek i ani jednego chętnego, by prowadzić szkoły kształcące w branżach: drzewno-meblarska, handlowa, pomoc społeczna.

 

>Pierwsze branżowe centra umiejętności (BCU) powstaną do końca 2023 roku. Ma ich być przynajmniej 20.

 

>Decyzję o tym, gdzie powstaną branżowe centra umiejętności, ministerstwo oficjalnie ogłosić ma 31 marca.

 

>Największym zainteresowaniem cieszyły się branże budowlana, elektroenergetyczna i rolno-hodowlana.

 

 

Z zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że pierwsze branżowe centra umiejętności (BCU) powstaną do końca 2023 roku. Ma ich być przynajmniej 20. W kolejnym, 2024 roku ma powstać następne 100. […]

 

Wpłynęło 90 wniosków, które obecnie podlegają ocenie formalnej. Największym zainteresowaniem cieszyły się branże: budowlana, elektroenergetyczna i rolno-hodowlana – informuje Adrianna Całus, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki. […]

 

Branżowe centra umiejętności miały koncentrować się na branżach kluczowych dla rozwoju przemysłu w danym regionie, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka czy przetwórstwo spożywcze.

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się branże: budowlana, elektroenergetyczna, rolno-hodowlana. W całej Polsce nie znalazł się jednak nikt chętny do rozwijania placówek w branżach: drzewno-meblarska, handlowa, pomoc społeczna. […]

 

Decyzję o tym, gdzie powstaną branżowe centra umiejętności, ministerstwo oficjalnie ogłosić ma 31 marca. W całej Polsce powstać ma w sumie 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego. Cała inwestycja kosztować ma ponad 1,4 mld złotych

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

x            x           x

 

 

Ten sam portal zamieścił dzisiaj – 21 lutego – kolejny materiał o planach MEiN w zakresie kształcenia zawodowego:

 

 

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego do 2025 r.

 

 

[…]

 

 

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025 to – jak zaznaczył resort edukacji – kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r.

 

Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym, wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji” – wskazuje MEiN. […]

 

Najważniejsze rozwiązania, jakie zapisano w planie, to rozwój umiejętności zawodowych, w tym związanych z zieloną i cyfrową transformacją.  

 

Jak zapowiada ministerstwo, oferta kształcenia zawodowego będzie na bieżąco monitorowana we współpracy z pracodawcami i poszerzana o kolejne zawody oraz kwalifikacje potrzebne na rynku pracy, w tym związane z wykorzystaniem umiejętności ekologicznych, cyfrowych, a także nowych rozwiązań technologicznych.

 

Wspólnie z pracodawcami ma zostać przygotowana oferta nowych zawodów dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

W myśl założeń MEiN do 2025 r. zostaną opracowane oraz udostępnione na domenie publicznej kolejne e-materiały dla kształcenia zawodowegosprzyjające nabywaniu umiejętności cyfrowych oraz wykorzystujące najnowsze technologie, w tym rozszerzoną rzeczywistość”.

Ma także nastąpić „zwiększenie wykorzystania nowych technologii podczas egzaminów zawodowych”. […]

 

Od września uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracodawcy będą mogli korzystać z nowego portalu internetowego prezentującego dostępne zawody oraz ułatwiającego współpracę szkół z pracodawcami. W myśl założeń MEiN, portal ten będzie następnie rozwijany o nowe funkcjonalności prezentujące możliwości uczenia się w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz w systemie pozaszkolnym (np. na kursach), a także ułatwiające dotarcie do interesującej oferty kształcenia. […]

 

MEiN zapowiada, że kontynuowane będzie wsparcie z projektów regionalnych dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w poszczególnych województwach. Kształcenie zawodowe będzie jednym z priorytetów wydatkowania środków europejskich w obszarze edukacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027– informuje także ministerstwo.

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 Zostaw odpowiedź