Redaktor Maciej Kalach w zamieszczonym dziś w „Dzienniku Łódzkim” artykule informuje o tym, że „toczą się negocjacje w sprawie kształtu dodatków przyznawanych przez samorząd nauczycielom – także dyrektorom”. Oto fragmenty tego, zatytułowanego Dyrektorzy szkół także chcą wyższych dodatków od władz Łodzi. Trwają też negocjacje w sprawie wychowawców z łódzkich przedszkoli” artykułu:

 

[…] Przedstawiciele kilku oświatowych związków zawodowych spotkali się w mijającym tygodniu, by uzgodnić wspólną strategię. Ale nie wobec protestu włoskiego (czyli koordynowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego akcji niepodejmowania zadań, których od pedagoga wprost nie wymaga prawo), lecz w sprawie regulaminu dodatków wypłacanych przez miasto.

 

Związkowcy upominają się m.in. o nauczycieli przedszkoli. Ci dostają tylko po 100 zł (stawki podajemy brutto) za przydzielenie do opieki nad oddziałem przedszkolnym (w Łodzi jedna taka grupa ma dwóch opiekunów), podczas gdy w szkole wychowawca klasy ma 300 zł – to efekt zmiany przepisów krajowych po wiosennym strajku.

 

Ponadto magistrat czuje nacisk ze strony dyrektorów. Ci, z którymi rozmawialiśmy w tym tygodniu, nie chcą „podpadać” urzędnikom i nie podają nazwisk. Ale szefom szkół i przedszkoli nie podobają się dwa zjawiska. Po pierwsze, jak argumentują, ich stawki dodatków funkcyjnych nie zmieniły się od dekady.[…]

 

 

Foto:Krzysztof Szymczak[www.dzienniklodzki.pl]

 

Fragment Tabeli dodatków funkcyjnych

 

 

Cześć dyrektorów chciałaby powiązania ich dodatków z tzw. kwotą bazową. To ustalana przez MEN stawka, która ma odpowiadać średniemu wynagrodzeniu stażysty (początkującego „belfra”). Powiązanie sprawia, że dodatki samorządu rosną z pensjami wyznaczanymi przez rząd. Tak jest w Krakowie: tam dyrektor placówki z co najmniej 17 oddziałami ma 70 proc. kwoty bazowej: obecnie 2130 zł, w 2020 r. – 2336 zł (w Łodzi taki szef wpada w widełki 1100 zł -1900 zł).

 

Dyrektorom nie podoba się też niejasny sposób przyznawania dodatków motywacyjnych (od 100 zł do 1100 zł).

 

Magistrat potwierdza, że trwają negocjacje, nie zna terminu ich końca. […]

 

 

Cały artykuł „Dyrektorzy szkół także chcą wyższych dodatków od władz Łodzi. Trwają też negocjacje w sprawie wychowawców z łódzkich przedszkoli”     –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.plZostaw odpowiedź