Oto fragmenty komunikatu, jaki ok. godziny 12-ej zamieszczono na stronie MEN:

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. […]

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 

>poradni psychologiczno-pedagogicznych;

>specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

>młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

>przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

>szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. […]

 

Więcej informacji adresowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, rodziców i uczniów, a także sugestie, dotyczące możliwości wykorzystania w tym czasie platformy epodreczniki.pl i materiałów do samodzielnej nauki    –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Komentarz redakcji:

 

Sytuacja dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych jest nie do pozazdroszczenia: stanęli wobec sytuacji, gdy premier polskiego rządu i minister edukacji ogłaszają podczas konferencji prasowej decyzję, pociągającą za sobą konsekwencje dla dziesiątków tysięcy nauczycieli, nie mówiąc o milionach uczniów i ich rodziców, którą oni maja zrealizować, ale jak dotąd (11 marca godz. 17:50) nie zostało w tej sprawie podpisane i ogłoszone odpowiednie rozporządzenie MEN. [WK]

 

 

 

 

https://bip.men.gov.pl/pl/akty-prawne-obowizujceZostaw odpowiedź