Na stronie lokalnego portalu <halo Ursynów> zamieszczono w sobotę (20 marca 2021r.) informację, zatytułowaną W tym roku bez egzaminów i matur? Petycja rodziców z największej warszawskiej podstawówki”. Oto jej najistotniejsze fragmenty. Pogrubienia i podkreślania cytowanego tekstu – redakcja OE:

 

Foto: www.sp340.pl

 

Gmach Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na Ursynowie wystosowała petycję, w której domaga się odwołania tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Jej autorzy proponują, by uczniów punktować według ocen. Pomysł nie wszystkim się podoba.

 

Adresatem petycji jest minister edukacji Przemysław Czarnek. Propozycja, jaką złożyła Rada Rodziców SP 340 z ul. Lokajskiego, podyktowana jest przeciągającą się pandemią koronawirusa. Zdaniem rodziców uczniowie, ucząc się zdalnie przez niemal już rok, nie są przygotowani, by podejść do egzaminów, które mogą zaważyć na ich przyszłości.

 

-Młodzież nie ma możliwości udziału w zajęciach wyrównujących ich wiedzę. Bezpośredni dostęp do nauczyciela jest także ograniczony w porównaniu do tego, jak miało to miejsce w edukacji stacjonarnej. Dodatkowo powyższe potęguje w uczniach poczucie stresu i napięcia psychicznego, a także lęku przed egzaminami – czytamy w uzasadnieniu petycji.

 

Poparcie dla petycji cały czas rośnie. W sobotę rano licznik podpisów przekroczył 200 osób. Zaczynają się podpisywać pod nią rodzice nie tylko ze stolicy, ale z całej Polski. […]

 

Autor petycji, przewodniczący Rady Rodziców SP 340, ursynowski radny Robert Wojciechowski podkreśla, że sytuacja w edukacji jest coraz gorsza. Braki wiedzy u dzieci są ogromne. Zaś środki przekazane na ich wyrównanie nie mogą być wykorzystane, gdyż w całym kraju ponownie obowiązuje lockdown. […]

 

Zamiast egzaminów ósmoklasisty Wojciechowski proponuje wprowadzenie punktacji uczniów według uzyskanych ocen. Natomiast w przypadku szkolnictwa wyższego rezygnację z matur i zastąpienie ich np. średnią ocen ze wszystkich lat. W kraju to tylko kwestia zmiany przepisów. Tym, którzy chcieliby studiować za granicą, matura się nie przyda. Zaznacza, że Polska nie uczestnicy w międzynarodowym systemie punktów IBF, wobec czego Polacy i tak muszą za granicą zdawać dodatkowe egzaminy.

 

Rodzice uczniów z SP 340 nie są jedynymi, którzy chcieliby odwołania tegorocznych egzaminów. W internecie pojawiają się petycje o podobnej treści. Wojciechowski nie wierzy, że ministerstwo posłucha rodziców. Dlatego też petycja ma spełnić inną, ważną rolę. […]

 

W mediach społecznościowych pod informacją o zbiórce podpisów rozgorzała zaciekła dyskusja. Nie wszystkim podoba się pomysł zrezygnowania z matur i egzaminów dla ósmych klas.

.

Świetny plan. Niech zrobi się chaos z rekrutacją do szkół średnich. A dostawalność będzie uzależniona jedynie od ocen, które wystawiają nauczyciele mający dość pracy, problemów i nie wykonujący w pełni swoich obowiązków stwierdza pan Jakub.

 

Internauci podkreślają, że oceny wystawiane przez nauczycieli niekoniecznie muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan wiedzy ucznia. Ponadto wiele osób jest zdania, że uczniowie sami powinni zadbać o swoje przygotowanie. […]

 

Również ursynowskie rady rodziców, które dyskutują na temat petycji, są dość sceptyczne. – Ja bym takiej petycji nie podpisała – mówi nam matka, szefowa rady w jednej z ursynowskich szkół, która chce zachować anonimowość. – Gdyby apelowały o to wszystkie rady rodziców w Polsce, to byłby to słyszalny głos, ale w pojedynkę niczego nie wywalczymy – słyszymy w innej radzie.[…]

 

 

Petycję Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 340 można przeczytać i podpisywać tutaj.

 

 

Źródło: www.haloursynow.pl

 Zostaw odpowiedź