Foto: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Fragment  sali, na której 5 czerwca doszło do spotkania związkowców  oświatowej „Solidarności” z kierownictwem MEiN

 

Wczoraj (6 lipca 2023 r.) na „Portalu Samorządowym – Portalu dla Edukacji” znaleźliśmy obszerny tekst autorstwa Bogdana Bugdalskiego, opatrzony optymistycznym tytułem: Będą korzystne zmiany w emeryturach nauczycielskich. Oświata musi jednak na nie poczekać”. Oto jego fragmenty:

 

 

Rozmowy Solidarności oświatowej z rządem nie przyniosły spektakularnych zmian w warunkach przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę. Ale związkowcy są dobrej myśli.

 

 

-Solidarność oświatowa chce zmian w rozwiązaniach proponowanych w nowelizacji Karty Nauczyciela, zwłaszcza gdy chodzi o warunki przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

 

 

-Według przewodniczącego związku, dodany przepis art. 88a zostanie poprawiony – jak nie teraz, to w kolejnej nowelizacji.

 

 

-Związkowcy chcą, by nauczyciele, którzy nie odejdą na emeryturę otrzymali specjalną 15-proc. premię.   

 

Rozpoczęliśmy proces negocjacji, spotkaliśmy się z kierownictwem resortu oraz prezes ZUS Gertrudą Uścińską i przedstawiliśmy swoją koncepcję zmian, która została wysłuchana. Pani prezes ZUS od razu zastrzegła, że musi obliczyć skutki tych działań i dopiero wtedy będziemy rozmawiać. Spodziewaliśmy się tego, dlatego że nasze propozycje były daleko idące. Więc teraz będziemy się spokojnie wymieniali pismami i czekali na następne spotkaniestwierdził Waldemar Jakubowski, podsumowując rozmowy w Ministerstwie Edukacji i Nauki.m[…]

 

Wczorajsze rozmowy były jednak poświęcone przede wszystkim warunkom przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę przewidzianym w ustawie nowelizującej Kartę Nauczyciela i kilkanaście innych aktów. Zakłada ona m.in. umożliwienie przechodzenia na emeryturę ściśle określonej grupie nauczycieli i to według wyznaczonego przepisami harmonogramu począwszy do 1 września 2024 r. [,,,]

 

– Chcemy także, żeby ta emerytura była naliczana w sposób, który będzie bardziej korzystny dla nauczycieli – mówi Waldemar Jakubowski.

 

W trakcie rozmów w MEiN przedstawiciele Solidarności zaproponowali także, żeby w Karcie Nauczyciela znalazł się przepis, który będzie nauczycieli zachęcał do dłuższej pracy. […]

 

Związkowcy mają liczne poprawki do ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela. Jeśli zostaną one odrzucone teraz, to znajdą się w kolejnej nowelizacji. […]

 

 

 

Cały tekst „Będą korzystne zmiany w emeryturach nauczycielskich. Oświata musi jednak na nie poczekać” 

–  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

 

Plik wideo na YouTube – „Spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki. 05.07.2023 r.”  –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź