O tym, czy rzeczywiście jest podstawa prawna, na mocy której dyrektor szkoły może zostać ukarany za zamknięcie szkoły z powodu strajku nauczycieli? Posłuchajcie podcastu Radia TOK FM.

 

 

Karolina Głowacka rozmawia z Robertem Kamionowskim, radcą prawnym w kancelaria Peter Nielsen & Partners. (10:52 min. )   –   TUTAJ

 

 

Źródła prawa oświatowego:

 

Rozporządzenie MEN z dn. 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   –   TUTAJ

 

§ 2 Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

 

Rozporządzenie MEN z dn. 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   –   TUTAJZostaw odpowiedź