Jak informowaliśmy 21 stycznia, Rzecznik Praw Dziecka zaprosił do swej siedziby na czwartek, 24 stycznia, nauczycieli, związkowców, samorządowców, przedstawicieli ministerstw finansów oraz edukacji narodowej, a także rodziców, z intencją usługi mediacyjnej. Oto fragmenty czterech, różnych, relacji z tego spotkania:

 

 

Z oficjalnej strony Rzecznika Praw Dziecka:

 

Foto:www.brpd.gov.pl

 

Zawodowy mediator sądowy, najwyższej klasy niezależny ekspert z doświadczeniem zdobytym w Harvardzie, pomoże w negocjacjach płacowych między nauczycielami a ministerstwem edukacji. Fachowca zaproponował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

 

– Jako reprezentant i obrońca praw dzieci chciałbym zaoferować mediację – proszę wszystkich o spokojną rozmowę, refleksję, chwilę zastanowienia, czy zaplanowane działania rzeczywiście są konieczne, czy argumenty trafne, czy nie warto dać sobie jeszcze trochę czasu, kolejne szanse na rozwiązanie problemów, ale w taki sposób, w którym żadne dziecko, żaden uczeń nie ucierpią – napisał Mikołaj Pawlak w zaproszeniu na spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka rozesłanym do wszystkich stron konfliktu.– Wszak, jak mawiał Janusz Korczak, wszyscy jesteśmy niewolnikami naszych obowiązków. A dobro dzieci to nasz najważniejszy obowiązek– podkreślał w zaproszeniu.

 

W czwartkowym (24 stycznia) spotkaniu wzięli udział:Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych -Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, samorządów, szkół i rodziców.Nie pojawili się mimo zaproszenia przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. […]

 

Cały komunikat „Nauczyciele i ministerstwo edukacji zgadzają się na zawodowego mediatora”    –    TUTAJ

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 

 

Z oficjalnej strony MEN:

 

W czwartek, 24 stycznia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w spotkaniu zainicjowanym przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka dotyczącym prowadzonego dialogu pomiędzy MEN a przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.

 

Podczas merytorycznej dyskusji w gronie związkowców, przedstawicieli samorządu, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, szefowa MEN podkreśliła, że priorytetem rządu jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Dzieje się to m.in. przez sukcesywne podwyższanie płac nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej powiedziała, że postulowane od lat apele związków zawodowych zostały zrealizowane i ma to konkretne odzwierciedlenie w przepisach oświatowych. […]

 

Cały komunikat „Udział minister edukacji w spotkaniu u Rzecznika Praw Dziecka”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Dalej – informacje o tym spotkaniu na stronie TVP INFO oraz „Gazety Wyborczej”:

 

 

Ze strony TVP INFO

 

Najważniejsze jest dobro dzieci i związana z tym godność nauczycieli – podkreślił w czwartek rzecznik praw dziecka (RPD) Mikołaj Pawlak po spotkaniu m.in. z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Poinformował jednocześnie, że zaproponował obecnym na spotkaniu mediatora do dalszych rozmów.

 

W około trzygodzinnym spotkaniu uczestniczyła minister edukacji Anna Zalewska oraz przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nie pojawili się natomiast przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. […]

 

RPD poinformował również, że zaproponował obecnym na spotkaniu „osobę mediatora, na którą obecni się zgodzili”. Jak jednak zauważył, „to wymaga jeszcze konsultacji z tymi, których nie było”. Dodał, że osoba wyznaczona do roli mediatora, jest „niezależna, posiada wysokie kwalifikacje oraz jest wpisana na listę mediatorów jednego z sądów okręgowych”. Nie podał jednak, czyja kandydatura została zaproponowana. […]

 

 

Cały artykuł „Rzecznik praw dziecka chce mediacji nauczycieli z MEN”     –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.tvp.info

 

 

Strona „Gazety Wyborczej”:

 

[…] W czwartek w siedzibie RPD doszło do spotkania, na które Mikołaj Pawlak zaprosił związki zawodowe, minister edukacji, ale również przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących rodziców i samorządowców (nie chciał jednak powiedzieć, kto dokładnie ich reprezentował). Spotkanie zorganizował, bo jest zaniepokojony tzw. belferską grypą i groźbą strajku generalnego w oświacie, które odbijają się na dzieciach. – Mogłem poprosić o dokumenty i opinie pisemne, ale to trwałoby miesiąc, a sytuacja jest delikatna i pilna – mówił.

 

W spotkaniu wzięła udział nauczycielska „Solidarność”, nie stawili się przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego ani Forum Związków Zawodowych, bo nie pasował im termin. Do Pawlaka nie przyszedł też nikt z Ministerstwa Finansów.

 

Rzecznik wciąż wierzy w możliwość porozumienia: – Zgadzamy się, że najważniejsze jest dobro dzieci i związana z nim godność nauczycieli, a także podwyżki się im należą. […] Nie wiadomo czy i kiedy dojdzie do następnego spotkania. […]

 

 

Cały artykuł „Rzecznik praw dziecka chce mediacji nauczycieli z MEN”    –    TUTAJ

 

Źródło: www.wyborcza.pl

 

 

UWAGA!

 

Na stronach obu głównych nauczycielskich związków zawodowych: ZNP oraz KSOiW NSZZ „Solidarność”, do chwili zamieszczania tego materiału na stronie OE, nie znaleźliśmy informacji o inicjatywie Mikołaja Pawlaka.

 

 

 Zostaw odpowiedź