Foto: www.sp10konin.pl

 

 

Najnowsze wieści z Sejmu, dotyczące ważnych dla środowiska nauczycielskiego prac legislacyjnych, zamieściła dziś „Gazeta Prawna”. Jest to artykuł Artura Radwana „Nauczyciel z emeryturą po 20 latach? Rząd nie wyklucza. Dyrektorzy płaczą”. Oto jego fragmenty:

 

Dziś sejmowa komisja ds. petycji zajmie się inicjatywą dotyczącą przywrócenia przepisu z Karty nauczyciela mówiącego, że staż ubezpieczeniowy wymagany do nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej składa się z okresu wykonywania pracy w szczególnym charakterze (20 lat) i z zatrudnienia ogólnego pozwalającego osiągnąć 30-letni staż ubezpieczeniowy. Drugim warunkiem przejścia na emeryturę nauczycielską byłaby konieczność rozwiązania stosunku pracy (wyłącznie na wniosek nauczyciela). –Jeśli nie uda nam się tego wniosku rozpatrzyć do września, zajmą się nim posłowie kolejnej kadencji. Ta petycja, tak jak inne projekty obywatelskie, nie ulega dyskontynuacji prac legislacyjnych – tłumaczy Urszula Augustyn, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji ds. petycji, poseł sprawozdawca z klubu PO-KO. […]

 

Przypomnijmy, że obecnie nauczyciele co do zasady mogą przejść na emeryturę dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Mogą jednak skorzystać również ze świadczeń kompensacyjnych, które są rodzajem wcześniejszej emerytury. Tu obok stażu pracy wymagany jest odpowiedni wiek (55 lat dla kobiet i 58 lat dla mężczyzn).

 

Wyszło od prezesa

 

Pomysł przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli wypłynął od Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. DGP jako pierwszy napisał o tym 25 kwietnia 2019 r. […] Możliwość ta miała być odpowiedzią na propozycje zwiększenia pensum w szkołach nawet do 24 godzin tygodniowo. Związkowcy zwrócili uwagę, że wtedy pracę straciłoby około 100 tys. lub więcej nauczycieli. Według szacunków chętnych na wcześniejsze świadczenie byłoby znacznie więcej niż potencjalnych zwolnionych. W zamian ci, którzy pozostaliby w zawodzie, mogliby zarabiać znacznie więcej – nawet do 8,1 tys. zł brutto (za wyższe pensum).

 

MEN nie jest przeciwne

Ekipa rządowa nie jest przeciwna przywróceniu takiego rozwiązania na rok lub dwa. Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, w rozmowie z DGP 17 czerwca 2019 r. […] stwierdził, że jest to wariant, który PiS bierze pod uwagę, choć jeszcze nie zapadły żadne decyzje. –Musimy policzyć, czy stać nas na wypuszczenie dużej grupy doświadczonych nauczycieli. Widzimy przecież, że w niektórych miastach jest problem ze znalezieniem osób, które chciałyby pracować w oświacie – przekonuje obecny minister.

 

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” FZZ *, podkreśla, że taki gest ze strony rządzących w kontekście ostatnich zawirowań ze strajkiem zostałby bardzo pozytywnie odebrany. – Rozwiązanie zawarte w petycji nikogo przecież nie zmuszałoby do odejścia z pracy. Dawałoby jedynie taką możliwość – zwraca uwagę. […]

 

Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty potwierdza, że wcześniejszą emeryturą jest zainteresowanych wielu nauczycieli. Dla nas, pracodawców, będzie to katastrofa, bo w dużych miastach praktycznie w każdym przedszkolu brakuje jednego lub więcej nauczycieli. Taki stan można zmienić tylko wyższymi wynagrodzeniami. Inaczej w dłuższej perspektywie grozi nam prawdziwy armagedon – przestrzega Pleśniar.

 

 

Cały artykuł „Nauczyciel z emeryturą po 20 latach? Rząd nie wyklucza. Dyrektorzy płaczą”   –   TUTAJ

 

 

Źródło:www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

*Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata” FZZ – nie mylić z KSOiW NSZZ „Solidarność”Zostaw odpowiedź