W środę, 23 maja, w Szkole Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w  Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie osób zainteresowanych propagowaniem idei „Budzącej Się Szkoły” – idei oddolnych zmian i nowatorskiego spojrzenia na edukację.

 

 

 

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy, rodzice, nauczyciele akademiccy z różnych stron Polski, a także, co dla organizatorów było miłym zaskoczeniem, przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

 

 

 

Uczestnicy spotkania dzielili się własnymi doświadczeniami, pomysłami i refleksjami, opowiadali o realizowanych w swoich szkołach pomysłach i  rozwiązaniach, których celem było zawsze stwarzanie warunków do zastępowania tradycyjnego nauczania, w którym najczęściej jedynym aktywnym elementem jest nauczyciel –  procesem uczeniem się uczniów.

 

 

 

O tym, że spotkanie to spełniło oczekiwania jego uczestników świadczy fakt, iż umówili się   na kolejne spotkanie w nowym roku szkolnym.

 

 

 

Informację zredagował i zdjęcia opracował

ze źródła: www.facebook.com/marzena.zylinska

Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź