Foto:www.oko.press

 

Nie zanosi się na to, aby szybko nastąpiło wznowienie nauczycielskiego protestu strajkowego

 

Na portalu OKO.press zamieszczono wczoraj artykuł Dominiki Sitnickiej, zatytułowany „Strajk nauczycieli jesienią? 40 proc. za, a 66 proc. opowiada się za innymi formami protestu”. Jako że taki tytuł spełnia jednocześnie funkcję lead’u, nam pozostało jedynie przytoczyć kilka fragmentów tego tekstu i dwa zamieszczone tam diagramy, obrazujące najważniejsze wyniki sondażu, jaki Międzyszkolny Komitet Strajkowy przeprowadził na przełomie czerwca i lipca 2019 na próbie liczącej aż 7238 nauczycieli. Oto wybrane fragmenty tej publikacji:

.

[…] Próba nauczycieli nie jest próbą losową. W badaniu wzięły przede wszystkim osoby, które strajkowały w kwietniu i które mają styczność z osobami zaangażowanymi w działania strajkowe. Dlatego twórcy raportu proponują, by wyniki badania interpretować jako wskazówki tendencji obecnych w środowisku nauczycielskim, a nie dokładne oszacowanie opinii, postaw i doświadczeń strajkowych. […] Największą część nauczycieli, którzy wypełnili ankiety, stanowili nauczyciele dyplomowani (61 proc.) i nauczyciele mianowani (21 proc.). W większości nauczyciele szkół publicznych podstawowych (53 proc.), liceów – 20 proc., szkół zawodowych – 10 proc., przedszkoli – 8 proc.

 

Autorami raportu są: prof. Michał Bilewicz, dr Tomasz Besta, dr Joanna Grzymała-Moszczyńska oraz dr Katarzyna Jaśko.

 

Ocena wiosennego strajku

W strajku wiosennym brało udział aż 90 proc. ankietowanych nauczycieli. Z badania wynika, że zdaniem zdecydowanej większości celów strajku nie udało się osiągnąć (80 proc.). […]

 

 

Badający pytali o to, co dla strajkujących było najtrudniejsze. Najczęściej wskazywano na na strach o finanse rodziny. Autorzy opracowania zaznaczyli, że aż 97 proc. strajkujących nie otrzymało zapomogi z Funduszu Strajkowego.

 

To ważna wskazówka dla organizatorów przyszłych strajków i akcji protestacyjnych – zabezpieczenie finansowe całej operacji może być dla wielu nauczycieli warunkiem brzegowym.[…] Najwięcej wsparcia nauczyciele mieli od rodziny i swoich koleżanek i kolegów z pracy. Ponad połowa (57 proc.) czuła, że środowisko nauczycieli w Polsce było zintegrowane, a wskaźnik ten skoczył aż do 72 proc. przy pytaniu o integrację nauczycieli w ich placówce. Za najmniej wspierającą nauczyciele uznali opinię publiczną. […]

 

 

Zawieszenie strajku

Prawie połowa nauczycieli (44,5 proc.) uznała, że zawieszenie strajku było błędem. Negatywne nastawienie widać również w części pytań o uczucia po zawieszeniu. Tu proporcje się zmieniły w stosunku do uczuć podczas strajku. Na prowadzenie wysunęły się: poczucie lekceważenia, bezsilność, upokorzenie. […]

 

 

 

Te uwagi rymują się również z wynikami pytań o komunikację w trakcie strajku. Nauczyciele najczęściej informacje czerpali z mediów internetowych i tradycyjnych oraz social mediów, a woleliby od związkowców.

 

 

Co z kolejnym strajkiem?

Mniej niż połowa, bo 41 proc. badanych odpowiedziało, że uważa za potrzebne zorganizowanie strajku jesienią, a 43 proc. deklaruje, że wzięłaby w nim udział. Jednocześnie aż 61 proc. oceniło szanse powodzenia tego przedsięwzięcia jako niskie lub bardzo niskie. Tylko 8 proc. określiło szanse jako wysokie i bardzo wysokie. […]

 

 

Jeśli nie strajk, to co?

Nieco więcej, bo 66 proc. badanych zadeklarowało, że jesienią wzięliby udział w jakiejś innej formie protestu. Spośród zaproponowanych środków w ankiecie największe poparcie zdobyły:

 

-wycofanie się z nadobowiązkowych zadań – 81 proc.;

-uczestnictwo w debatach o edukacji – 65 proc.;

-udział w demonstracjach – 58 proc. dla demonstracji w swoim mieście, 39 proc. dla demonstracji wyjazdowych, 46 proc. dla demonstracji w Warszawie.

 

Bardziej radykalne formy protestu jak blokada ulic i strajk okupacyjny miały więcej przeciwników niż zwolenników. Rekord padł w przypadku strajku głodowego – aż 74 proc. badanych była na nie. […]

 

 

Cały artykuł „Strajk nauczycieli jesienią? 40 proc. za, a 66 proc. opowiada się za innymi formami protestu”                                                                                                                                                                      –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oko.press

 

 

 

Proponujemy także zapoznanie się z wypowiedziami prezesa ZNP Sławomira Broniarza, jakie przytoczono w artykule „Strajk nauczycieli: Czy strajk zostanie wznowiony w roku szkolnym 2019/2020? Broniarz zapowiada, że do strajku mogłoby dojść w październiku”, opublikowanego przed kilkoma dniami w „Dzienniku Łódzkim”:

 

[…] -Jeśli dojdzie do wznowienia strajku w szkołach, to najprawdopodobniej w październikuzapowiedział Sławomir Broniarz, szef ZNP. Decyzji w sprawie strajku nauczycieli jeszcze nie ma. O tym, czy taka forma protestu się odbędzie, zadecydują nauczyciele w referendum. Referendum może się zacząć po rozpoczęciu nowego roku szkolnego – 2 września. Jeśli po jego zakończeniu, 16 września, okaże się, że większość nauczycieli chce protestować, to akcja strajkowa zacznie się najprawdopodobniej w październiku – tłumaczył Broniarz w rozmowie z TOK FM.

 

Część nauczycieli mówi, że nie jest w stanie wejść w tak otwartą akcję strajkową. Ponad 80 proc. nauczycieli deklaruje poszukania innej formy protestu choćby z powodów ekonomicznych. Za najbardziej radykalną formą, czyli za strajkiem są głównie nauczyciele z dużych miast – mówił Broniarz. […]

 

Cały artykuł „Strajk nauczycieli: Czy strajk zostanie wznowiony w roku szkolnym 2019/2020? Broniarz zapowiada, że do strajku mogłoby dojść w październiku”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.plZostaw odpowiedź