Foto: www.facebook.com/justynasucheckagw/

 

Potrzebna była prawie ryza papieru na wydrukowanie opublikowanych opinii do podstaw programowych.

 

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono kilkadziesiąt nadesłanych opinii o projekcie podstaw programowych. Nie są to wszystkie przesłane do MEN stanowiska w tej sprawie, gdyż nie ma tam choćby tak znanego już dokumentu, jak opinia, jaką o projektach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Podstawy Programowej edukacji wczesnoszkolnej skierował do MEN Zespół Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Jest co prawda stanowisko ZNP, ale są także stanowiska wielu stowarzyszeń „przedmiotowych” (Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Matematyczne, a także Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki) i tak „niszowych”, jak Grupa Zagranica (?) lub Stowarzyszenie Romów w Polsce.

 

Można  tam zapoznać się nie tylko z opiniami tak poważanych środowisk, jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy Komitetu Nauk o Literaturze PAN, ale także naszego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zamieszczono tam aż 6 dokumentów, sygnowanych tą nazwą) jak i tak bliskiego strukturalnie organu społecznego, jakim jest powołana przez MEN Rada Dzieci i Młodzieży!

 

Zachęcamy wszystkich, którzy będą chcieli sprawdzić czy pani minister Zalewska mówiła prawdę, że w tych opiniach są tylko „epitety i przymiotniki”, czy raczej przygniatające merytoryką argumentów opinie negatywne wobec przedłożonego przez MEN projektu nowych podstaw programowych:

 

 

 Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych   –  TUTAJZostaw odpowiedź