Beata Szydło i Ryszard Proksa podczas podpisywania porozumienia

 

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:

 

Panią Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów

Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej

Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF

 

i stroną związkową, reprezentowaną przez:

 

Pana Ryszarda Proksę – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ „Solidarność”

Pana Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”

Pana Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”

Panią Agatę Łyko  – NSZZ „Solidarność”

Panią Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”

 

jako obserwator ze strony pracodawców: Wojciech Warski – Wiceprezes ZP-BCC.

 

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias – Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, przyjęto, co następuje:

 

Strony wspólnie uzgodniły, że:…

 

Więcej    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.premier.gov.pl

 

 

 Zostaw odpowiedź