W pierwszym  tygodniu nowego roku szkolnego najczęściej podejmowanym przez media tematem był problem organizowania w przedszkolach zajęć dodatkowych, które w wyniku wejścia w życie tzw ustawy przedszkolnej, mają być – według jej twórców – opłacane wyłącznie ze środków publicznych. Typową dla tego nurtu publikacją był artykuł w „Rzeczpospolitej”:

 

Tysiące rodziców podpisują się pod petycjami, które wzywają resort edukacji do nowelizacji ustawy przedszkolnej lub wydania takiej interpretacji przepisów, które pozwolą na organizowanie zajęć dodatkowych w przedszkolach według starych reguł. […] W ciągu trzech dni pod tą petycją podpisało się ponad 7 tys. osób, z godziny na godzinę przybywają setki kolejnych.  

 

 

Cały artykuł: Awantura o przedszkola

 

Jako, że za realizacje przepisów o opłatach za przedszkola odpowiadają samorządy gminne, napisano o tym także na Portalu Samorządowym:

Zgodnie z ustawą przedszkolną – od 1 września 2013 r. przedszkole nie może pobierać opłaty wyższej niż 1 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. […] Ustawa określiła, że przedszkole publiczne nie może pobierać opłat także za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy, w wysokości przekraczającej 1 zł za godzinę.

 

 

Cały artykuł: Przedszkola za złotówkę. Jak to będzie wyglądać?

 

 

 

Wobec takich inicjatyw na internetowej stronie MEN pojawił się poniższy komunikat:

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach mogą być opłacane z dotacji z budżetu państwa

 

1. Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego tzw. ustawa przedszkolna wprowadzi od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin.

 

2. Od września 2013 roku gminy otrzymają dotację z budżetu państwa. W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

  • 171,2 mln zł na rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców (średnio w kraju stanowi to około 1/3 wysokości dotacji),
  • 332,4 mln zł na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty przedszkoli (np. poprzez organizację tzw. zajęć dodatkowych) oraz tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (średnio w kraju stanowi to około 2/3 wysokości dotacji)

 

3.Dotacja w 2013 roku wynosi 414 zł na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat w wychowaniu przedszkolnym (przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej formie wychowania przedszkolnego). Oznacza, że na 25-osobowy oddział przedszkolny miesięcznie przekazywana będzie kwota w wysokości 2587,5 zł (do końca 2013 roku 10350 zł).  

 

4. Przedszkole nadal może rozszerzać swoją ofertę zajęć o tzw. zajęcia dodatkowe (czyli np. nauka języka obcego, szachy czy garncarstwo). Opłaty dla rodziców za przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe. Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:

  • powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,
  • zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć,
  • podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).

 

5. Podkreślić należy, że zajęcia takie jak: rytmika, taniec, zajęcia plastyczne itp. znajdują się w podstawie programowej. Ich realizacja należy do obowiązków przedszkola.

 

6. W przypadku tzw. zajęć dodatkowych, które nie mieszczą się w podstawie programowej (np. języki obce) możliwe jest i wskazane zatrudnienie nauczyciela posiadającego odpowiednie kompetencje lub wykorzystanie umiejętności nauczyciela w przedszkolu.

 

Źródło: MEN

 

 

Swój pogląd w sprawie wyraził sam premier Tusk. Tak relacjonował to w informacji zatytułowanej Premier: przedszkolaki mają zapewnione wszystkie niezbędne zajęcia, powołując się na PAP, portal oswiata.abc.com:

 

Wszystkie zajęcia niezbędne dla przedszkolaka są zapewnione przez państwo zarówno od strony finansowej, jak i zapisane w podstawie programowej – mówił w piątek premier Donald Tusk. Zaznaczył, że znajduje się w niej m.in. rytmika, taniec, karate i zajęcia teatralne.[…]

 

Według Tuska rodzic płaci na przedszkola zarówno jako podatnik na rzecz państwa, jak i jako podatnik na rzecz samorządu. „Dlatego rodzice powinni oczekiwać do przedszkoli i od samorządów, aby te zajęcia były prowadzone przez było nie było wykwalifikowaną kadrę w przedszkolu” – zaznaczył. Mówił, że nauczyciele przedszkolni skończyli studia, są wykwalifikowani i powinni móc zapewnić dzieciom zajęcia opisane w podstawie programowej. „Nie powinny być do tego potrzebne dodatkowe opłaty, jakie rodzice do tej pory ponosili” – argumentował premier. „Pomyślcie sobie państwo, co by było, gdybyśmy w szkole powiedzieli dzieciom, że istotna część zajęć to będą płatne dodatkowe zajęcia” – dodał.

 

 

Cały artykuł: Premier: przedszkolaki mają zapewnione wszystkie niezbędne zajęciaKomentarze niedostępne