Na stronie MEN zamieszczono dziś informację, zatytułowaną „Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów”. Ten zgrabny tytuł jest medialnym makijażem, mającym „przypudrować” fakt przyznania się do winy twórców niesławnego Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Z tej informacji dowiadujemy się, że to opublikowane zaledwie przed sześcioma dniami rozporządzenie, które weszło w życie WCZORAJ, zdaniem organu który ten akt prawny przygotował i na „łapu capu” uczynił obowiązującym prawem, wymaga niezwłocznej nowelizacji, w zakresie takich tematów, jak:

 

Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół”.

 

Nie da się ukryć, że i tym razem władza działała „na cito”, gdyż owa nowelizacja została podpisana rzez ministra wczoraj, wczoraj opublikowano ją w „Dzienniku Ustaw” pod numerem 530 i już od wczoraj jest obowiązującym aktem prawnym!

 

 

Komunikat „Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów   –   TUTAJZostaw odpowiedź