Na portalu  <<Oświata>>  firmy Wolters Kluwer  zamieszczono dziś artykuł, zatytułowany Dyrektor może zlecić nauczycielowi dodatkowe zadanie”. Warto się z nim zapoznać, mając w pamięci dyskusje, jakie wywołała ostatnia nowelizacja „Karty Nauczyciela” i zastrzeżenia ZNP do pozostawionych przez Sejm zapisów Art. 42.

 

Nauczyciel

Foto:www.google.pl

 

Oto początek tej publikacji:

 

Czy dyrektor szkoły może wyznaczyć nauczycielom obowiązkowe godziny przebywania w szkole w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy? W ramach tych godzin nauczyciele realizują zajęcia dydaktyczne, a w godzinach poza zajęciami realizują zadania opiekuńczo-wychowawcze, sprawdzają prace swoich uczniów, przygotowują się do zajęć, realizują inne zadania organizacyjne, niedydaktyczne.

 

Odpowiedź

 

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i odpowiada za prawidłową organizację pracy szkoły, w tym ma prawo do zlecania zadań nauczycielom w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. […]

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Szkoda, że nikt nie podpisał się pod treścią odpowiedzi na zadane pytania. [WK]Zostaw odpowiedź