Wczoraj – 17 maja 2022 r. –  w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbył się,  zorganizowany przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE,  XII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. [Program  TUTAJ]. Dzisiaj na stronie MEiN zamieszczono informację o tym wydarzeniu:

 

 

XII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie z udziałem kierownictwa MEiN

 

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

Minister Przemysław Czarnek oraz wiceminister Marzena Machałek uczestniczyli w XII Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Szkoła – rodzinie. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny”. Podczas kongresu nagrodzeni zostali nauczyciele wyróżniający się w pracy wychowawczej. […]

 

XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie została zorganizowana przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

 

W konferencji uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz samorządowcy. Podczas kongresu zostały zaprezentowane różne formy wspierania wychowawczej roli rodziny. Prelegenci poruszali tematy związane m.in. z postawą młodzieży wobec małżeństwa i rodziny, wychowania prorodzinnego w nauczaniu szkolnym, organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. Zaprezentowano również materiały i pomoce dydaktyczne wspierające szkolne działania wychowawczo-profilaktyczne. […]

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

O roli zajęć WDŻ w kształtowaniu postawy miłości i akceptacji dla człowieka mówiła Marzena Machałek, Sekretarz Stanu MEiN i Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Wiceminister podkreślała, że celem tego przedmiotu jest m.in. przygotowanie młodego człowieka do budowania trwałych relacji międzyludzkich: – Wychowanie do życia w rodzinie to jest wychowanie do życia z drugim człowiekiem, to jest nauczenie dzielenia się z drugim człowiekiem, a także zdolności do ofiary.

 

Sekretarz Stanu w MEiN dziękowała również nauczycielom WDŻ za ich codzienną pracę oraz rolę, jaką pełnią w procesie wychowaniu młodego pokolenia.

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

Podczas Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie minister Przemysław Czarnek nagrodził nauczycieli wyróżniających się w pracy wychowawczej. Medal Komisji Edukacji odebrało 27 nauczycieli.

 

 

 

Cały materiał „XII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie z udziałem kierownictwa MEiN”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

 Zostaw odpowiedź