Oświadczenie Kuratorium Oświaty w Łodzi

 

W związku z dzisiejszymi publikacjami Dziennika Łódzkiego* i łódzkiego dodatku Gazety Wyborczej **(?) informujemy, iż z informacji uzyskanej w dniu 26 marca br. z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi wynika, że „wszystkie placówki realizują kształcenie na odległość zgodnie z zapisami rozporządzenia”.

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

*„…w Łodzi do tej formy nauki (zdalnego nauczania) nie ma dostępu 5 proc. uczniów szkół prowadzonych przez miasto, czyli ponad trzy tysiące.”

 

**Poszukiwania na stronie dodatku łódzkiego do „Gazety Wyborczej” tekstu, do którego odwołano się w oświadczeniu ŁKO zakończyły się niepowodzeniem.

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Mniej zorientowanym w sytuacji czytelnikom pragniemy zwrócić uwagę na całkowity brak związku stwierdzania, zamieszczonego w „Oświadczeniu Kuratorium Oświaty w Łodzi”, że „wszystkie placówki realizują kształcenie na odległość zgodnie z zapisami rozporządzenia” z informacją podaną w artykule DŁ, że ponad trzy tysiące uczniów łódzkich szkół nie ma dostępu do zdalnego nauczania. Obie informacje są prawdziwe, bo z faktu, iż WE UMŁ otrzymał od dyrektorów wszystkich łódzkich szkół informację o realizacji przez ich nauczycieli kształcenia na odległość nie wynika, że z tym nauczaniem dotarli oni do wszystkich uczniów, i co za tym idzie – nie może to zaprzeczać informacji podanej przez „Dziennik Łódzki”. [WK]Zostaw odpowiedź