Foto:www.eduksiegarnia.pl

 

Na stronie Nauka w Polsce – serwis PAP poświęcony polskiej nauce 30 marca zamieszczono informację o nowej książce pt.„Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie, autorstwa dr Beaty Mańkowskiej, Udostępniamy ten tekst czytelnikom „Obserwatorium Edukacji”, gdyż z naukowego punktu widzenia naświetla ona jeszcze jeden, bardzo prawdopodobny, skutek nadchodzącej reformy: zniszczenie motywacji do pracy tysięc nauczycieli,którzy co prawda nie stracą w jej wyniku zatrudnienia, ale którym przyjdzie działać w warunkach tak tam opisanych: „Najistotniejszymi źródłami wypalenia są czynniki organizacyjne, a więc nie tyle treść pracy, ile jej kontekst, w tym brak sprawiedliwości, poczucie osamotnienia i brak wsparcia, przeciążenie liczbą obowiązków, brak nagród w pracy, konflikty interpersonalne. Oto fragmenty tej informacji:

 

[…] O tym, co decyduje, że ludzie są podatni na wypalenie zawodowe – i jak można im pomóc, dr Beata Mańkowska pisze w książce pt. „Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie”.

 

Jak tłumaczy, na syndrom wypalenia zawodowego narażeni są przedstawiciele wszystkich profesji i w każdym wieku. Szczególnie dotyczy to osób młodych i rozpoczynających dopiero karierę zawodową – pełnych zapału i idealizmu zawodowego, który, w zderzeniu z rzeczywistymi wymogami i warunkami pracy, „okrutnie rozczarowuje”.

 

„Najistotniejszymi źródłami wypalenia są czynniki organizacyjne, a więc nie tyle treść pracy, ile jej kontekst, w tym brak sprawiedliwości, poczucie osamotnienia i brak wsparcia, przeciążenie liczbą obowiązków, brak nagród w pracy, konflikty interpersonalne” – wylicza dr Mańkowska. […]

 

Dr Mańkowska jest psychologiem klinicznym. Pomaga pracownikom pokonywać trudności, z jakimi borykają się oni na różnych stanowiskach. Łączy praktykę z teorią. W 2012 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Wpływ stresogennych warunków pracy, cech osobowości oraz stylów radzenia sobie ze stresem na wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej”.

 

Cały tekst „Wypaleni – na zgliszczach ideałów zawodowych” – TUTAJ

 

 

źródło: www.naukawpolsce.pap.plZostaw odpowiedź