sejm_rp_logo_and_wordmark-svg

 

Kontynuujemy przekazywanie informacji o kolejnych fazach procesu legislacyjnego, jaki toczy się w Sejmie z projektami ustaw wprowadzających nowy ustrój szkolny – i nie tylko. Oto fragmenty relacji z prac komisji sejmowych (ze strony www.tvpparlament.pl), które pracowały nad tymi projektami w czwartek i piątek:

 

 

CZWARTEK

 

[…] W czwartek wieczorem posłowie komisji: edukacji oraz samorządu zakończyli omawianie sprawozdania podkomisji na temat przepisów projektu ustawy Prawo oświatowe, omówili też większą część projektu przepisów wprowadzających tę ustawę.[…]

 

Posłowie wprowadzili natomiast do projektów poprawki zgłoszone przez rząd. Jedna z nich zakłada, że przy liceach i technikach dwujęzycznych będą mogły być tworzone klasy wstępne, przygotowujące do dalszej nauki w tych szkołach. – Zależy nam, by mieć ofertę, jedną z wielu, dla dziecka zdolnego – argumentowała minister edukacji Anna Zalewska. Podkreślała, że poprawka jest efektem dyskusji m.in. z dyrektorami szkół dwujęzycznych.

 

Komisje nie poparły natomiast poprawki zgłaszanej przez PO, by dwujęzyczne klasy VI i VII szkół podstawowych mogły być tworzone przy liceach ogólnokształcących, które też prowadziłyby rekrutację do tych klas. Krystyna Szumilas (PO) argumentowała, że wyrównałoby to szanse dzieci z mniejszych miejscowości, które w swoich szkołach nie mają takiej oferty.[…]

 

Kontrowersje ws. zmian w nauczaniu domowym

 

Kontrowersje po raz kolejny budziły też projektowane przepisy dot. zmian w nauczaniu domowym. PO zgłosiła poprawkę, by zrezygnować z planowanej rejonizacji nauczania domowego tzn., by rodzic, który wybiera dla swojego dziecka taką formę nauczania, nie musiał prowadzić go pod nadzorem szkoły, która znajduje się na terenie jego województwa. MEN nie zgodził się na rezygnację z tego przepisu, poprawka nie uzyskała większości.[…]

 

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

 

 

PIĄTEK

 

[…] W piątek, po zakończeniu dwudniowych prac połączonych komisji minister edukacji Anna Zalewska mówiła dziennikarzom, że reforma edukacji jest trudną zmianą, w której resort będzie wspierać samorządowców, nauczycieli i dzieci. Dodała, że nauczyciele nie stracą miejsc pracy.

 

Wygaszanie gimnazjów, zmiany w prawie oświatowym, budowanie czteroletniego liceum, ratowanie małych szkół, podnoszenie jakości, gwarancja bezpieczeństwa, to są elementy najważniejsze w tej ustawie” – powiedziała Zalewska. Zapewniła, że znaczących zmian w podstawach programowych nie będzie. „Będą zmiany kosmetyczne – powiedziała.[…]

 

 

Komisje wniosły dotąd do projektu kilka poprawek zgłoszonych przez MEN. Zakładają one m.in. tworzenie klas wstępnych do dwujęzycznych liceów ogólnokształcących i techników. MEN wycofał się też z likwidacji dodatków wyrównawczych dla nauczycieli.

 

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.tvpparlament.pl

 

 

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź