Dzisiaj odbyło się drugie spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące zarządzania i funkcjonowania Specjalnych Ośrodków Wychowawczych (SOW) w systemie oświaty. W Ośrodku Rozwoju Edukacji, spotkali się przedstawiciele ministerstwa edukacji, ministerstwa pracy i polityki społecznej z dyrektorami ośrodków, organami prowadzącymi te placówki oraz z kuratorami oświaty.[…]

 

Uczestnicy zastanawiali się nad sposobem zmiany funkcjonowania ośrodków, ponieważ obecne zasady nie mieszczą się w obowiązującym stanie prawnym*. Co zrobić z dziećmi przebywającymi w tych placówkach? To zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego, które w oparciu o analizę lokalnego systemu oświaty/polityki społecznej, muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie decyzje (przekształcenie czy likwidacja) podejmą dla dobra małoletnich wychowanków.

 

Ogółem w Polsce istnieją 43 specjalne ośrodki wychowawcze, zlokalizowane w 32 powiatach na terenie 10 województw. Wychowywanych jest w nich około 2 000 dzieci i młodzieży. Ośrodki te są placówkami systemu oświaty, jednak nie prowadzą szkół.[…]

 

Przeprowadzona wstępna analiza sytuacji i zakresu zadań realizowanych przez specjalne ośrodki wychowawcze wskazuje, że realizują one typową działalność opiekuńczo-wychowawczą, analogiczną do działań podejmowanych w systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach systemu oświaty tj. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii czy bursy (z tą różnicą, że w tych instytucjach nie występują aż tak rozbieżne wiekowo grupy wychowanków).

 

Cała informacja TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Aktualnie obowiązująca  podstawa prawna działalności specjalnych ośrodków wychowawczychZostaw odpowiedź