Oto informacja o konferencji prasowej, którą poprowadziła dzisiaj  – 12 czerwca 2024 r. – wiceministra Joanna Mucha:

 

 

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – nowe rozwiązania prawne

 

Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie. Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Świadczenie rodzinne 800+ uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane pod warunkiem, że ich dziecko będzie w tzw. zerówce, szkole podstawowej czy szkole średniej. Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Przyjęte w nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy rozwiązania są korzystne zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i obywateli Polski. Ich celem jest wyrównanie szans poprzez realizację prawa dziecka do edukacji.

 

Wiceminister Joanna Mucha podkreśliła, że dzieci z Ukrainy uczące się w polskich szkołach zachowają swoją tożsamość. Integracja, a nie polonizacja – zapewniła wiceminister Mucha.

 

Zaznaczyła, że są rodzice będący uchodźcami z Ukrainy, którzy nie posyłali swoich dzieci do polskiej szkoły, ponieważ byli przekonani, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy. – Zaprosimy te dzieci do polskiej szkoły od 1 września. Chcemy, żeby miały równe szanse edukacyjne, były zaopiekowane i bezpieczne – zapewniła wiceminister Joanna Mucha.

 

Jak wskazała, dzieci będące poza systemem szkolnym są narażone na różnego rodzaju zagrożenia i nadużycia. Zapewniła, że polska szkoła jest bezpieczna, otwarta i gotowa do przyjęcia dzieci z Ukrainy, które do tej pory nie zostały objęte procesem edukacji. – Te dzieci mogą w przyszłości budować zarówno nasz kraj, Polskę, jak i przyczyniać się do odbudowy Ukrainy – powiedziała Joanna Mucha. Wskazała przy tym na wyzwania demograficzne.

 

Będziemy potrzebować specjalistów w różnych zawodach, dlatego powinniśmy zadbać o to, by młode pokolenie uchodźców mieszkających w Polsce mogło się uczyć w jak najlepszych warunkach. Jednym z pomocnych narzędzi ma być instytucja asystenta międzykulturowego, który będzie wspierał uczniów cudzoziemskich i całą społeczność szkolną.

 

Wiceminister powiedziała, że przez ostatnie 2 lata nie był przeprowadzony proces ewaluacji. – Nie wiadomo, w jakim stopniu dzieci z Ukrainy posługują się językiem polskim, jak zintegrowały się ze swoimi rówieśnikami – mówiła Joanna Mucha.

 

Jak dodała, nauczyciele zgłaszają do ministerstwa, że brakuje im szkoleń, w jaki sposób pracować z dzieckiem z doświadczeniem uchodźczym, jak uczyć te dzieci języka polskiego. Zapewniła, że MEN przygotuje dla nauczycieli dodatkowe szkolenia, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. – Zależy nam, by dzieci z Ukrainy dobrze się czuły w polskich szkołach, stąd pakiet szkoleń dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia z języka polskiego – dodała wiceminister.

 

Inne rozwiązania, które zostały zawarte w przepisach, to wydłużenie z 24 do 36 miesięcy dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla uczniów, którzy już chodzą na takie zajęcia od roku szkolnego 2022/2023 i 2023/2024.

 

Ósmoklasiści będą mieli możliwość nieprzystępowania w roku szkolnym 2024/2025 do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Wprowadzone zostaje stanowisko asystenta międzykulturowego.

 

Już w najbliższym czasie na stronie internetowej będą udostępnione najważniejsze informacje – także w wersji ukraińskojęzycznej. Dziś zaczynamy kampanię informacyjną na temat nowych rozwiązań. Prosimy media i organizacje pozarządowe o pomoc w dotarciu z przekazem do wszystkich zainteresowanych.

 

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź