Informujemy o ważny (naszym zdaniem) wydarzeniu, jakim była dzisiejsza prezentacja w Centrum Nauki Kopernik pierwszych z zaplanowanych w ramach projektu „Modułowe Pracownie Przyrodnicze” (zamówionego przez ówczesne kierownictwo MEN jeszcze w 2015 roku)  zestawów modułowych pt. „Woda”. Dowiedzieliśmy się o tym wydarzeniu – już tradycyjnie – nie z oficjalnej strony ministerstwa edukacji, a z informacji na portalu firmy Wolters Kluwer. Oto fragmenty tego materiału:

 

 

To co tutaj stoi, to jest pracownia przyrodnicza” – powiedziała dyrektor edukacji CNK Anna Dziama pokazując dziennikarzom – w obecności minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej – pudełko zawierające zestaw modułowy „Woda”. „W środku znajdują się materiały i sprzęt umożliwiające przeprowadzenie kilkudziesięciu działań praktycznych uczniom starszych klas szkoły podstawowej od IV do VIII klasy. Ten zestaw umożliwia pracę badawczą na lekcjach bardzo różnych przedmiotów: poczynając od przyrody w klasie IV, poprzez biologię i geografię w klasie V i VI, po fizykę i chemię w klasie VII i VIII” – poinformowała.

 

Jak zaznaczyła, przygotowując tę pracownię kierowano się założeniem, by aktywność oddać w ręce uczniów. „Intencją tego zestawu było skierowanie uwagi nauczycieli i uczniów na otaczający ich świat, tak by mogli go poznawać na drodze obserwacji, doświadczeń, eksperymentów i mogli rozwijać takie kompetencje jak np. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie” – mówiła Dziama.

 

 

W pudełkach obok sprzętu umożliwiającego prowadzenie doświadczeń i eksperymentów znajdują się także materiały umożliwiające pracę badawczą oraz specjalne karty pracy dla uczniów, materiały merytoryczne dla nauczycieli, które dotyczą zarówno zjawisk i procesów tematycznie związanych z wodą, jak też uczenia metodami aktywizującymi uczniów. […]

 

 

 

Obecna na prezentacji minister edukacji narodowej Anna Zalewska pytana była przez dziennikarzy m.in. kiedy zestaw „Woda” trafi do szkół.Za moment zostanie przygotowana specyfikacja, jeszcze przeprowadzane są badania” – powiedziała. W ramach pilotażu 50 zestawów edukacyjnych trafi do dwóch wybranych szkół z różnych województw (po 10 zestawów), dwóch ośrodków doskonalenia nauczycieli (po 5 zestawów), będą także prezentowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centrum Nauki Kopernik i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która sfinansowała przygotowanie projektu.[…]

 

Nie ukrywam, że szukam dodatkowych pieniędzy, żeby rzeczywiście w ciągu dwóch najbliższych lat w każdej szkole był co najmniej jeden gabinet: biologiczny, chemiczny, fizyczny, czy geograficzny był”zaznaczyła Zalewska. Podkreśliła, że dofinansowanie tworzenia gabinetów ze strony MEN będzie duże, co najmniej 50-procentowe. […]

 

 

Cały tekst informacji: Centrum Nauki Kopernik przygotowało dla szkół zestaw modułowy „Woda” –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

UWAGA:Materiał został zilustrowany zdjęciami, zaczerpniętymi ze strony CN Kopernik

 

 

 

Więcej na ten temat:

 

MEN: Szkolne laboratoria – środki na wsparcie dla szkół w zakupie wyposażenia do pracowni przyrodniczych –  TUTAJ

Pracownia przyrody — opis projektu   –   TUTAJ

 

Nowa pracownia przyrody – REKOMENDACJA    –   TUTAJ

 

Nowa pracownia przyrody — materiały filmowe   –   TUTAJZostaw odpowiedź