Ministerstwo edukacji na swej oficjalnej stronie poinformowało wczoraj:

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego. Egzamin, w którym udział wzięło około 354 000 uczniów klas III przeprowadzony został w dniach 18-20 kwietnia br. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu w terminie, napisali egzamin w dniach 1−3 czerwca 2016 r. […]

 

egzamin

Foto:www.google.pl

 

W tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w całym kraju zostały ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). Egzaminatorzy, korzystając ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania (scorisÒAssessor) ocenili na ekranach domowych komputerów poprawność rozwiązań około 890 tysięcy zadań. […]

 

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie między innymi z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało odbiór tekstów kultury i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizowania i wnioskowania na podstawie źródła ikonograficznego. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z wykresu, a z fizyki umiejętnością posługiwania się pojęciem przyśpieszenia do opisu ruchu.[…]

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 22 sierpnia br. Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów. Może temu służyć analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole.[…]

 

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zostanie podany wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do których uczeń przystąpił.

 

Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu.

 

Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający.[…]

 

Szczegółowe informacje dotyczące wstępnych wyników tegorocznego egzaminu dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Cały komunikat „Egzamin gimnazjalny 2016 – znamy wstępne wyniki”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: men.gov.pl

 

 

Więcej konkretnych informacji o wynikach tego egzaminu podawały liczne redakcje mediów elektronicznych i drukowanych. Oto, przykładowo:

 

Wirtualna Polska Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016. CKE: uczniowie zdobyli średnio 69 proc. punktów z polskiego, 49 proc. z matematyki

Wolters Kluwer, Oświata  –  Chronologia zdarzeń, twierdzenie Pitagorasa i prace pisemne najtrudniejsze na egzaminie

Dziennik Łódzki  – WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016. Łódzkie trochę lepsze z przyrody. Ale słabsze z angielskiego

 

 

Oto źródłowe dane ze strony CKE:

> Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2016 r.

> Egzamin gimnazjalny 2016. Rozkłady i parametry

> Egzamin gimnazjalny 2016. Wyniki według lokalizacji szkoły

> Egzamin gimnazjalny 2016. Skale centylowe (wyniki uczniów)

 

 

 Zostaw odpowiedź