Dzięki portalowi EDUNEWS.PL dotarliśmy do strony  <ciekaweliczby.pl>, na której zamieszczono warty zapoznania się z nim artykuł, zatytułowany Ponad 5 tys. gimnazjów zostało zlikwidowanych w wyniku reformy edukacji”. Poza „twardymi danymi” statystycznymi zapowiedzianego w tytule skutku „pisowskiej” reformy edukacji, dostarcza on także informacji o jeszcze jednym zjawisku, jaki temu towarzyszy: o znaczącym wzroście szkół niepublicznych. Oto fragmenty tej publikacji:

 

 

W wyniku reformy edukacji w Polsce do tej pory zlikwidowano 5181 publicznych gimnazjów, najwięcej w województwie małopolskim (94%) i śląskim (87%). Liczba uczniów w prywatnych podstawówkach zwiększyła się o 48% – tak wynika z wyliczeń serwisu ciekaweliczby.pl

 

 

 […] Jak wynika z wyliczeń ciekaweliczby.pl na podstawie danych udostępnionych przez MEN w trybie dostępu do informacji publicznej, w wyniku reformy zlikwidowanych zostało już 5181 publicznych gimnazjów z 6571, które funkcjonowały w poprzednim roku szkolnym.

 

Likwidacji gimnazjów towarzyszył tylko 6-procentowy wzrost liczby publicznych szkół podstawowych, podczas gdy liczba prywatnych podstawówek zwiększyła się w tym samym czasie o 20%.

 

W wyniku reformy znacząco zwiększyła się liczba uczniów przypadająca na 1 publiczną szkołę podstawową – wzrost ze 181 do 254 uczniów.

 

Liczba uczniów w  prywatnych szkołach podstawowych zwiększyła się o 48%.

 

W wyniku zamieszania związanego z reformą edukacji, w wielu przepełnionych szkołach dzieci mają zajęcia w różnych, odległych budynkach lub na dwie zmiany. Z tego powodu część rodziców zdecydowała się przenieść dzieci do prywatnych szkół podstawowych, o czym świadczy prawie 50-procentowy wzrost liczby dzieci w tych szkołach” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

 

 

Najwięcej publicznych gimnazjów zlikwidowano dotąd w województwie małopolskim – 94% tych szkół  funkcjonujących przed reformą, śląskim – 87% i wielkopolskim – 84%.

 

Największy procentowy wzrost liczby nowych prywatnych szkół podstawowych nastąpił w województwach: świętokrzyskim (36%), pomorskim (29%) i podlaskim (28%).

 

 

 

 

 

 

 

„Duża dynamika wzrostu liczby uczniów w szkołach prywatnych może świadczyć o tym, że rodzice obawiają się ryzyka powszechnie przypisywanego wdrażanej właśnie reformie edukacji, czyli przepełnionych szkół, zdemotywowanych nauczycieli i przeładowanego, mało elastycznego programu. Długofalowo, efektem będzie coraz większa liczba szkół niepublicznych w systemie oświaty. Niemniej, miejmy nadzieję, że MEN nie podejmie działań utrudniających tym placówkom realizację swoich autorskich pomysłów na edukację, a rodzice zachowają możliwość wyboru szkoły zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami” – komentuje dr Justyna Glusman, ekspertka think tanku Forum Od-nowa.

 

 

Więcej – w tym „Szczegółowe zestawienia dotyczące publicznych i niepublicznych szkół w 16 województwach w latach 2014-2017”   –    TUTAJ

 

 

Źródło: www. ciekaweliczby.plZostaw odpowiedź