„Obserwatorium Edukacji”, aby nie być posądzonym o ślepotę, nie mogło nie zauważyć najnowszej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, znanej jako „Świecka Szkoła”, której celem jest dokonanie nowelizacji Ustawy o systemie oświaty w zakresie zmiany jej artykułu 12. Oto proponowana jego treść:

 

Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie samych uczniów; Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, a także sposób rozliczenia i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1.

 

Piszą już o tym gazety, mówią w rozgłośniach radiowych i studiach telewizyjnych – od lewa do prawa.

 

Korzystając z faktu, że projekt narodził się w środowisku skupionym wokół periodyku „Liberté”, którego redakcja mieści się w Łodzi, obserwowaliśmy dzisiaj przebieg pierwszego spotkania organizacyjnego, jakie dla chcących się zaangażować w akcję zbierania podpisów pod tym projektem poprowadził w klubie „6. Dzielnica”, działającym przy redakcji „Liberté”, jego redaktor naczelny Leszek Jażdżewski.

 

Potwierdzając fakt wielkiej determinacji inicjatorów w ich przedsięwzięciu możemy jedynie poinformować, że cała operacja znajduje się dopiero na etapie przygotowań do wielkiego startu.

 

Zamiast streszczania informacji przekazywanych kandydatom, którzy zgłosili się jako chętni do zbierania pierwszego tysiąca podpisów, niezbędnego do rejestracji Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej o Zmianie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, odsyłamy naszych czytelników do źródeł:

 

> Świecka szkoła: obywatelska inicjatywa ustawodawcza o zniesieniu finansowania religii z budżetu – TUTAJ

> Świecka szkoła – projekt ustawy – TUTAJ

 

 

Zobacz także materiał, jaki o inicjatywie „Świecka Szkoła” zamieściła TV TOYA w dzisiejszych „Wydarzeniach”

 

Pozyskaliśmy także informacją, że red. Leszek Jażdżewski będzie w najbliższy poniedziałek, 30 marca, gościem w programie „Tomasz Lis na Żywo” w TVP 1Zostaw odpowiedź