Szkoła demokracji to innowacyjny pilotażowy projekt, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów w podejmowaniu decyzji o szkolnych sprawach. Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do niego wszystkie szkoły biorące udział w akcji Samorządy mają głos:

Doświadczenia CEO z pięciu lat prowadzenia programu Samorząd uczniowski pokazują, że jeśli chodzi o demokrację w szkole to wciąż największym problemem jest niskie zaangażowanie uczniów w sprawy szkoły – jak pokazuje nasz Raport dotyczący sytuacji SU większość uczniów deklaruje, że nie ma wpływu nawet na drobne rzeczy w swojej szkole, problemem jest kwestia toalet lub zasad ubierania się w szkole. Ponadto samorząd uczniowski jest w większości postrzegany jako wąska grupa osób stanowiąca jego władze – pozostali nie czują się częścią SU i w większości nie chcą się angażować w jego działania.

 

Jak pokazują doświadczenia szkół z Wielkiej Brytanii i Czech uczniowie, którym powierzono decydowanie czują się bardziej odpowiedzialni za swoją szkołę i chętniej się angażują. Również w polskich szkołach konieczne jest umożliwienie uczniom podejmowania decyzji – wspólnie z nauczycielami i dyrekcją – o szkolnych sprawach – choćby były to kwestie drobne jak kolor ścian w szkole lub terminaż/tematyka imprez szkolnych. Dlatego zapraszamy do projektu Szkoła demokracji!

 

 

Więcej o projekcie  TUTAJ

 

 

Zapoznaj się z Regulaminem projektu.

 

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy do dnia 24 października.

 

 

Źródło:www.ceo.org.pl

 Komentarze niedostępne