Foto: www.pbs.twimg.com

 

Mikołaj Wolanin

 

 

18 listopada 2019 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została Fundacja na Rzecz Praw Ucznia. Jej założycielem i prezesem jest Mikołaj Wolanin, którego do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości reprezentują we wszystkich sprawach urzędowych jego „przedstawiciele ustawowi”.

 

 

                                                               Celami fundacji są:

 

1) upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia (będących częścią praw dziecka), prawie oświatowym i innych ważnych dziedzinach prawa związanych z edukacją oraz oświatą,

 

2) wspieranie oraz współtworzenie inicjatyw i projektów osób fizycznych (w szczególności młodzieży), prawnych, partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych,

 

3) inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, diagnostycznych, analitycznych I naukowych,

 

4) popularyzowanie wiedzy o organach stojących na straży praw ucznia,

 

5) podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych traktujących o prawach ucznia oraz organach stojących na ich straży,

 

6) przeprowadzanie badań naukowych na temat praw ucznia I organów stojących na ich straży,

 

7) prowadzenie wszelkiej działalności społecznie użytecznej w zakresie:

a.Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

b.Podtrzymywania I upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej.

c.Działalności na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka narodowego.

d.Ochrony i promocji zdrowia.

e.Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

f.Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

g.Działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

h.Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

i.Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

j.Promocji i organizacji wolontariatu.

k.Promocji rzeczypospolitej polskiej za granicą.

l.Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Źródło: www. rejestr.io/krs

 

 

Statut Fundacji na Rzecz Praw Ucznia   –   TUTAJ

 

 

A oto pierwszy komunikat ze strony nowopowstałej Fundacji:

 

Fundacja rusza!

Opublikowano 10 grudnia 2019 przez Mikołaja Wolanina

 

Dziś swoje działanie rozpoczyna Fundacja na rzecz Praw Ucznia. Fundacja, którą założył i prowadzi uczeń. To sprawia, że działania organizacji będą spowodowane realnymi problemami występującymi w środowisku szkolnym. Jak bowiem lepiej je znać, jeśli nie poprzez posiadanie ich? [Źródło: www.prawaucznia.pl]

 

 

Opublikowano 10 grudnia 2019

 

W roku szkolnym 2019/2020 Fundacja planuje 2 duże projekty:ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawach Ucznia oraz publikację monografii naukowej dot. praw ucznia. […] Poza tym organizacja przeprowadzać będzie mniejsze projekty takie jak warsztaty czy wykłady.

 

x            x          x      

 

Opublikowano 14 grudnia 2019

 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej ukazały się szczegóły I edycji ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia. Regulamin, najważniejsze terminy i inne informacje znajdują się w zakładce Prawa Ucznia, a następnie Konkurs Wiedzy o Prawach Ucznia. Można też tam przejść, klikając   –   TUTAJ

 

 

                                                                       x           x          x

 

 

Mikołaj Wolanin urodzony w 2002 roku. Gdy został został jednym z trzech marszałków XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży był uczniem gimnazjum w Nowym Tomyślu. Jak na jego młody wiek CV jego aktywności społecznej jest już bogate: „Redaktor naczelny gazety „Rycerstwo”, a także redaktor w serwisie „Poinformowani.pl”. Były redaktor naczelny „Młodych w Polityce”. Sekretarz Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego, członek Zarządu Krajowego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.” Aktualnie jest uczniem pierwszej klasy w II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamojskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, które niedawno obchodziło 100-lecie istnienia. Jest tam członkiem Zarządu Szkolnego SU**.

*Źródło:www.mwolanin.pl

**Źródło: www.2lo.poznan.pl

 

 

 

P.s.

Dziękujemy Panu Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu, dzięki którego tekstowi na blogu „Pedagog” z dnia z dnia 17 grudnia „Prawa ucznia” mogliśmy podjąć ten temat.

 Zostaw odpowiedź