Screen z pliku na Yoy Tube

 

Konferencja prasowa kierownictwa MEiN po wczorajszym spotkaniu z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Rząd, samorządy, nauczyciele. Nic się nie zmieniło, a wszyscy zadowoleni

 

Pod takim tytułem „Portal Samorządowy” zamieścił wczoraj informację o przebiegu i efektach wczorajszego spotkania trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przytaczamy go nieomal w całości:

 

Posiedzenie trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty *, na którego rezultaty zwłaszcza nauczyciele szczególnie czekali, nie przyniosło żadnych konkretnych rozstrzygnięć. Mimo to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek określił je jako bardzo konstruktywne i wiele wnoszące spotkanie, czemu ani przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, ani samorządów specjalnie nie zaprzeczają. Chociaż z ich komentarzy wynika, że każdy zamierza ciągnąć w swoją stronę. […]

 

Przede wszystkim trzeba podkreślić to, co minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział na wstępiezapowiedziane na 18 maja spotkanie odbyło się w terminie. I stacjonarnie. Po drugie, przebiegało w przyjaznej atmosferze, czego nie można było powiedzieć o posiedzeniu on-line z 29 kwietnia *, kiedy to doszło do ostrej wymiany poglądów. Teraz tego nie było.

 

Przedstawiciele obecnych na spotkaniu związków zawodowych i korporacji jednostek samorządu terytorialnego przedstawili swoje opinie do przesłanego im 11 maja dokumentu, zawierającego kierunkowe propozycje zmian w statusie zawodowym nauczycieli. Po to, żeby – jak podkreślał minister Przemysław Czarnek – wprowadzić stabilizację zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli, żeby nauczyciel mógł mieć więcej czasu na pracę z uczniem i żeby nie musiał się zajmować biurokracją na taką skalę, jak obecnie.

 

Dyskusja toczyła się więc wokół czasu pracy, systemu wynagradzania, oceny pracy i zmian w awansie zawodowym oraz urlopu wypoczynkowego nauczycieli.

 

 

Te propozycje spotkały się z różnym odbiorem poszczególnych organizacji. Wiele było głosów kwestionujących poszczególne rozwiązania, głównie ze strony związków zawodowych, ale chcę powiedzieć, że żaden ze związków zawodowych nie zakwestionował konieczności dalszych prac nad szczegółowymi już rozwiązaniamimówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej. Trochę inaczej kształtowały się głosy przedstawicieli organizacji samorządowych – było więcej zainteresowania i akceptacji dla poszczególnych propozycji. Kwestia oczywiście rozbija się o sprawy finansowe, które też dopracowaliśmy na tyle, na ile jest to możliwe podczas takiego spotkania.

 

Posiedzenie zespołu nie przyniosło zatem żadnych spektakularnych efektów, poza tym, że strony wyraziły chęć dalszych rozmów i ustaliły, że teraz będą one prowadzone w ramach trzech podzespołów tematycznych, których skład ma być ustalony jeszcze w przyszłym tygodniu. Będą to:

 

>zespół ds. wynagrodzenia i pensum nauczyciela,

 

>zespół do spraw awansu zawodowego,

 

>zespół do spraw oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły.

 

Na koniec tego miesiąca zostaną ustalone terminy posiedzeń tych zespołów, które rozpoczną pracę  w pierwszej połowie czerwca. Zatem dynamika prac nad zmianami nie jest spowalniana a przyspieszana podkreślał Przemysław Czarnek.

 

-Dzisiaj nie mogliśmy przedstawić wszystkich szczegółowych rozwiązań, które wiążą się z materiałami rozesłanymi na początku maja do samorządów i związków zawodowych. Będziemy je uszczegóławiać na kolejnych spotkaniach w tych grupach roboczychpowiedział wiceminister Dariusz Piontkowski, który obok wiceminister Marzeny Machałek relacjonował spotkanie zespołu.

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

*Pogrubienia czcionek i podkreślenia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE

 

 

x           x           x

 

 

Na oficjalnej stronie MEiN, także wczoraj, zamieszczono informację: „Pracujemy nad zmianą statusu zawodu nauczyciela – kolejne spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty”TUTAJ

 

 

x           x           x

 

 

Relacja z konferencji prasowej kierownictwa MEiN, zorganizowanej po wczorajszym spotkaniu z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty – polik PDF na You Tube – TUTAJZostaw odpowiedź