Dziś (6 listopada 2023 r.) proponujemy lekturę posta z Fb prolilu Borysa Bińkowskiego – autora książki Szkoła od Nowa: czy nauka o rozwoju człowieka pomoże nam stworzyć lepszą edukację?:

 

 


Gdybym został ministrem edukacji…

 

No nie, spokojnie, takich ambicji nie mam. Jednak jest pokusa (przy zmianie władzy), aby doradzić, wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, poprzesuwać suwaki jak w ekonomicznej grze komputerowej. Co bym doradził? Co Wy byście doradzili? […]

 

Na szybko:

 

– likwidacja historii w 4 klasie (chaotyczny dobór subiektywnych tematów, zupełnie niepotrzebne w tym wieku)

 

W drugiej kolejności:

 

reforma matury: zamiast dotychczasowych przedmiotów 3 osobne: angielski, komunikacja (praktyczne umiejętności komunikacyjne w języku polskim, w tym myślenie krytyczne bez obowiązku znajomości lektur) i król matury – nauki empiryczne (od fizyki po psychologię – test nastawiony na myślenie analityczne, rozwiązywanie zadań, tu też matematyka).

 

reforma podstawy programowej – poszerzenie listy przedmiotów (np. o teatr, taniec, architekturę lub psychologię) i odrzucenie obowiązkowości (poza nauką czytania, angielskim i podstawami matematyki). Uczniowie mieliby jedynie za zadanie zdobyć określoną ilość punktów z puli przedmiotów w roku, pod warunkiem że wybiorą choć jeden przedmiot z ruchu, nauki, komunikacji i sztuki.

 

No i dalej:

 

– autonomia szkół,

– szerokie wsparcie psychologiczne,

– tutoring zamiast wychowawstwa,

– brak sztywnego podziału na klasy,

– indywidualne programy nauczania,

– autonomia nauczycieli,

– przestrzeń do zabawy dla maluchów,

– bez obowiązkowych prac domowych,

– feedback zamiast ocen (w tym bez ocen końcowych),

– lekcje w liceum od 9,

– promocja małych szkół,

– promowanie kompetencji kluczowych (analiza krytyczna, komunikacja, współpraca, analiza logiczna, kreatywność), zamiast pamięciówki,

– nauczanie oparte wyłącznie na współczesnej wiedzy naukowej.

 

A co Waszym zdaniem trzeba by zmienić?

 

 

Źródło: www.facebook.com/borys.binkowski.9/Zostaw odpowiedź