Foto: www.kurierlubelski.pl [Karolina Ryniak]

 

Anna Zalewska, minister edukacji i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek na spotkaniu z nauczycielami w Chełmie

 

 

Minister Anna Zalewska rozpoczęła kolejny tydzień pracy od wizyty w Chełmie. Spotkała się tam dzisiaj  z przedstawicielami lubelskiej oświaty oraz władz samorządowych z całego województwa. Do Chełma przyjechała na zaproszenie  wicemarszałek Beaty Mazurek – posłanki PiS z tego miasta.

 

W zależności od tego gdzie zamieszczono informację o tej wizycie, na różne treści wypowiedzi szefowej MEN zwracano uwagę.

 

Najszerzej zrelacjonowała tę wizytę Karolina Ryniak na łamach „Kuriera Lubelskiego”. Oto kilka fragmentów tego tekstu:

 

Anna Zalewska podsumowała w poniedziałek pierwszy etap wdrażania reformy szkolnictwa oraz przedstawiła plan przyszłych działań. […]
Dotrzymaliśmy słowa i przekształciliśmy gimnazja, doprowadziliśmy do uchwalenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zmian w Karcie Nauczyciela – wyliczała Zalewska i zapowiedziała: – Przed nami wielka metamorfoza szkolnictwa zawodowego. […]

 

 Nie zabrakło też tematu podwyżek dla nauczycieli. Minister Zalewska zdementowała informacje, że ich nie będzie.  Ustawa została przyjęta i nastąpi wzrost zarobków. Będzie to 5 procent od początku kwietnia. Powiększymy też kwotę bazową, do której wprowadziliśmy dodatek mieszkaniowy – zapewniała minister edukacji. – W 2019 roku podwyżka wzrośnie o kolejnych 5 procent tak jak w 2020 – dodała. […]

 

 – Od września 2018 roku rozpoczynamy cykl przygotowujący do trzyletniego systemu oceniania nauczycieli, w którym będzie można uzyskać ocenę wyróżniającą. To ona pozwoli na dodatkową premię 500+ dla nauczycieli dyplomowanych – tłumaczyła minister Zalewska. – Wszystko po to, by dbać o jakość w systemie edukacji w Polsce – zapewniała.

 

Cały artykuł „W Chełmie minister edukacji, Anna Zalewska, zdementowała plotki o podwyżkach dla nauczycieli”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.kurierlubelski.pl

 

 

Na zupełnie innych fragmentach wypowiedzi minister edukacji w Chełmie skupiła się Polska Agencja Prasowa, która na swej stronie zamieściła tekst, zatytułowany „Zalewska: będzie obowiązkowe szkolenie zawodowe nauczycieli”. Oto kilka jego fragmentów:

 

 

[…] „Budujemy cały system, doskonalenia nauczycieli. My go nie mamy, nie mamy m.in. doradztwa metodycznego. (…) Jest taki obowiązek doskonalenia, on rusza od 1 września 2018 r.” – powiedziała Zalewska podczas briefingu prasowego. […] Podkreśliła, że obowiązek dokształcania będzie wprowadzony, bo za mało nauczycieli to robi. „Z badań  wynika jednoznacznie, że ponad 60 proc. nauczycieli dyplomowanych po prostu się nie uczy” – powiedziała. […]

 

Zalewska zwróciła uwagę, że dotychczas nie stawiano żadnych wymagań organizatorom doskonalenia zawodowego nauczycieli. Teraz wymagana będzie akredytacja. „Nie będzie można uczyć nauczyciela, jeśli nie będzie akredytacji. To jest trudna akredytacja, w dodatku można ją odebrać” – powiedziała.[…] „W uczelniach wyższych czas się zatrzymał, tam w ogóle nie zaważono zmiany cywilizacji. Nauczyciel na swoich studiach i studiach podyplomowych potrzebuje różnych elementów. Nie zauważono tam, że w ciągu dwu lat w każdej placówce oświatowej będzie szerokopasmowy internet” – dodała. […]

 

Szefowa MEN podkreśliła, że doskonalenie zawodowe nauczycieli potrzebne jest też po to, by – jak powiedziała – bezpowrotnie minęły XIX-wieczne czasy„, gdy nauczyciel na lekcji odpytuje uczniów, zaś naukę zadaje jako pracę domową. „Na całym świecie lekcja wygląda w ten sposób, że nauczyciel generalnie mało mówi, muszą mówić i pracować uczniowie, a zadanie domowe jest puentą tej lekcji” – powiedziała Zalewska.

 

Cały tekst Zbigniewa Kopcia „Zalewska: będzie obowiązkowe szkolenie zawodowe nauczycieli”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.pap.pl

 

 

UWAGA: Podkreślenia fragmentów tekstu – reakcja OEZostaw odpowiedź