Internetowa strona MEN stała się wczoraj reklamą aktywności Urszuli Augustyn – niedawno powołanej sekretarz stanu w MEN, pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. Zaczęła od bezpieczeństwa informatycznego w szkole. Jak można tam przeczytać „zainicjowała […] rozmowy dotyczące bezpieczeństwa informatycznego w szkołach. W zorganizo- wanym przez nią spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji oraz firm zajmujących się tą tematyką.” Dalej można dowiedzieć się jak zacne gremium wyobraża sobie rozwiązanie tego problemu:

 

Uczestnicy spotkania przyznali, że priorytetem w tym zakresie powinno stać się wypracowanie dokumentu, w którym zostaną zapisane – stosowane przez szkoły – standardy bezpieczeństwa informatycznego.                                [Źródło: www.men.gov.pl]

 

Tego samego dnia pani pełnomocnik uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, poświęconemu promocji książki „Apteczka prawna – Lex bez łez”.

 

Publikacja ta powstała z inicjatywy i pod kierunkiem Śląskiego Oddziału stowarzyszenia, który od kilku lat pro bono realizuje projekt edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W projekt zaangażowane są także oddziały stowarzyszenia z Warszawy, Wielkopolski i Wrocławia.

 

Pani sekretarz stanu w MEN Urszula Augustyn powiedziała tam, m.in.:

 

Tego rodzaju poradnik powinien mieć i znać każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. To świetne źródło wiedzy. Język, grafika i sposób przedstawiania informacji na pewno zainteresują młodzież. […] Edukacja prawna jest ważnym elementem przygotowywania młodych ludzi do dorosłego życia, uczenia ich odpowiedzialności za własne decyzje i czyny. Dlatego ministerstwo edukacji narodowej angażuje się w tego rodzaju inicjatywy, jak ta stowarzyszenia „Iustitia”. [Źródło: www.men.gov.pl ]

 

Warto przypomnieć naszym Czytelnikom, że programy popularyzacji prawa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowane są w wielu szkołach od dawna. Przykłady takich działań można znaleźć nie tylko na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości („Edukacja prawna” ), ale – przykładowo – na portalu ONET: „Zainaugurowano program „Edukacja Prawna” albo Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty: Konferencja podsumowująca I edycję programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel.”

 

 

A tak w ogóle, to niezależnie od tego, czy w MEN jest, czy nie ma pełnomocnika, w naszych szkołach ponadgimnazjal- nych już od dawna realizowany jest przedmiot Wiedza o społeczeństwie, w którego podstawie programowej (s. 87) znajduje się dział „Prawo i sądy. Uczeń.” Rzecz w tym, jakie kwalifikacje do przekazywania uczniom tych treści mają realizujący ten przedmiot nauczyciele.I to jest temat dla władz oświatowych!

 

Niezależnie od inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Ministerstwo Sprawiedliwości promuje własny projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

 

A poza tym, wydaje się, iż problem edukacji prawnej społeczeństwa to nie jest temat, który można załatwić jedną książeczką czy, ograniczonym w swym zasięgu, jednym programem resortowym. Można o tym przeczytać w publikacji Dagmary Woźniakowskiej-Fajst, zatytułowanej „Edukacja prawna – możliwości, szanse , bariery”, wydanej przez Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa 2012. – TUTAJZostaw odpowiedź