Dziś „Gazeta Prawna” poinformowała swoich czytelników o decyzji sejmowej większości w sprawie semackich poprawek do zmian w Ustawie Karta nauczyciela”. Oto dwa fragmenty tego artykułu:

 

Foto:Mateusz Marek/PAP[www.serwisy.gazetaprawna.pl]

 

Sejm odrzucił w czwartek wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela, dotyczącej m.in. postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta.

 

Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2019 r. Kartą Nauczyciela dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do „czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Zapis ten spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich, a o potrzebie jego zmiany resort edukacji rozmawiał na początku roku z nauczycielskimi związkami zawodowymi podczas spotkań zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, następnie przygotował projekt nowelizacji. […]

 

Odrzucenie wszystkich poprawek zaproponowanych przez Senat oznacza, że nowelizacja Karty nauczyciela trafi do prezydenta w wersji uchwalonej przez Sejm w listopadzie tego roku.

 

 

Cały artykuł „Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy „Karta Nauczyciela: Dyscyplinarki nauczycieli po nowemu” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 Zostaw odpowiedź