W pierwszej części webinarium „Jak chcą się uczyć młodzi ludzie?” – z udziałem uczniów i uczennic – zapytamy młodych ludzi, jak z ich perspektywy wygląda doświadczenie udziału w projekcie Szkoła dla innowatora„, w którym ich nauczyciele i nauczycielki przechodzą intensywny program zmiany sposobu swojej pracy.

 

 

W czasie ponad roku trwania “Szkoły dla innowatora” nauczyciele i nauczycielki m.in.:

-wdrażali nowe praktyki dydaktyczne takie jak praca z błędem, praca w parach i grupach, zadawanie pytań czy informacja zwrotna,

-pracowali z zadaniami interdyscyplinarnymi,

-testowali metody projektu i eksperymentu, rozwijania kreatywności, uczenia przez dociekanie czy odwróconej lekcji.

 

 

Pracowali także intensywnie, aby wspierać uczniów i uczennice w rozwoju kompetencji proinnowacyjnych takich jak samodzielność myślenia, rozwiązywanie problemów, zarządzanie sobą, liderstwo i współpraca.

 

W szkołach uczestniczących w programie zmieniły się klasy lekcyjne, pracownie tematyczne, powstały przestrzenie do wspólnej pracy i wyciszenia w korytarzach, zmieniono czytelnie i świetlice.

 

 

W czasie webinarium porozmawiamy z młodymi ludźmi o tym:

-jaki wpływ na nich miało to, że nauczyciele i nauczycielki zaczęli z nimi pracować inaczej niż dotychczas?

-na co zwrócili uwagę, co im się podobało bardziej, a co mniej w zachodzących zmianach w ich szkole?

-czy i jak nowe elementy, które pojawiły się w ich szkole, pomagają im się uczyć?

 

Dołączajcie do wydarzenie i rejestrujcie się. Widzimy się już w najbliższy poniedziałek

 

 

Źródło: www.facebook.com/fundacjaCEO

 Zostaw odpowiedź