Szkolnictwo zawodowe i liczni pracodawcy od dawna czekali na prawne uregulowanie warunków organizowania praktycznej nauki zawodu w tzw. dualsystemie kształcenia zawodowego. Rozporządzenie, które zmienia dotychczas obowiązujące Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz. U. Nr 244, poz. 1626) podpisała w miniony czwartek minister Kluzik-Roskowska. Teraz czeka ono na kontrasygnatę ministra pracy i polityki społecznej. Lepiej późno niż wcale ! Oto fragment informacji o tym nowym akcie prawnym, zamieszczonej na stronie MEN:

 

Zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego – to główny zapis i cel podpisanego w czwartek dokumentu.[…]

 

Najistotniejsze zmiany to:

• zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
• przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły;
• określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia;
• zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

 

Szefowa MEN podpisała także rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych.

 

Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).

 

 

 

 

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu – plik PDF

 

Uzasanienie rozporządzenia 1 plik PDF

 
Rozporządezenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych – plik PDF

 

Uzasadnienie rozporządzenia 2

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź