Wczoraj na stronie MEN pojawił się poniższy komunikat:

 

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Zakres zmian dotyczy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Natomiast zmieniona podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej będzie, jak dotychczas, spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej).

 

Zmiany w podstawie programowej zapewnią nauczycielom jeszcze pełniejszą możliwość dostosowania procesu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci, które w wieku 6 lub 7 lat rozpoczną edukację szkolną w roku szkolnym 2016/2017 oraz będą korzystały z wychowania przedszkolnego.

 

W związku z licznymi pytaniami, przede wszystkim ze strony nauczycieli i rodziców, w zakresie planowanych zmian, jeszcze przed skierowaniem projektu rozporządzenia do konsultacji zewnętrznych, zostanie on udostępniony na stronie MEN w zakładce: Podstawa programowa do końca tygodnia.

 

Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” na temat zmian w edukacji, uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie rozporządzenia za pomocą Formularza.

 

Projekt rozporządzenia będzie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych na początku marca.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Szanowni Czytelnicy-Praktycy! Jeśli pracujecie z uczniami, których przygotowywane zmiany podstaw programowych dotkną – popytajcie rodziców swoich uczniów co oni o tym sądzą i podajcie im adres formularza, aby pani minister mogła poznać ich zdanie, czyli tych, którzy są dla niej głównymi ekspertami, z których opiniami – jak to już udowodniła w sprawie „ratowania maluchów” – liczy się przede wszystkim! [WK]Zostaw odpowiedź