W lutowym numerze miesięcznika „Dyrektor Szkoły zamieszczono artykuł Stanisława  Szelewy „Subwencja oświatowa w 2018 roku”. Można się tam dowiedzieć o ciekawej nowości, jaką aktualne władze MEN wprowadziły (podpisanym 15 grudnia 2017 roku rozporządzeniem ) do wzoru, którym naliczana jest w tym roku subwencja oświatowa, przekazywana przez budżet państwa samorządom, prowadzącym szkoły.

 

Jako że nauczyciele i dyrektorzy szkół nieczęsto wnikają w treść tego typu oświatowych aktów prawnych – zamieszczamy wybrane fragmenty  artykułu: „Uczeń zda egzamin, szkoła dostanie więcej pieniędzy”, ze strony  oswiata.abc.com:

 

 

Warto pochwalić autorów rozporządzenia ws. subwencji oświatowej za wprowadzenie nowej wagi z tytułu zdanej matury czy też egzaminów zawodowych. […] Wyniesie ona ok. 890 zł na ucznia (0,165 standardu „A”). Do wyliczeń posłużą wyniki uzyskane w poprzednim roku szkolnym.

 

Dotyczy to wszystkich szkół, więc środki te samorząd będzie musiał uwzględniać także w dotacji dla placówki niepublicznej.

 

Ta nowość godna jest podkreślenia, bo przynajmniej w pewnej części uzależnia finansowanie od efektów pracy szkoły. Jak przekonują autorzy zmian, jest to też efekt badania sprawności nauczania – w szkołach policealnych i liceach ogólnokształcących dla dorosłych często egzaminy zawodowe i maturalne zdaje raptem kilka procent tych, którzy kończą daną placówkę. […]

 

 

 

Dalej autor informuje o kolejnej zmianie, polegającej na innym niż dotychczas skategoryzowaniu szkół policealnych. Nie będą już one traktowane na równi z młodzieżowymi szkołami ponadpodstawowymi, a znajdą się w kategorii szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny:

 

Dlatego w nowej ustawie wprowadzono zapis, że przez szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, należy rozumieć m.in. każdą szkołę policealną.

 

Stąd też zdecydowane obniżenie subwencji na słuchacza niepublicznej szkoły policealnej dla młodzieży, co odzwierciedla.

 

Szkoda tylko, że nie ma jednoznaczności odnośnie do wymagania 50 proc. obecności dla dotowania słuchacza w danym miesiącu – przynajmniej przez domniemanie powinno się traktować tę szkołę jak dla dorosłych. […]

 

 

Cały artykuł : „Uczeń zda egzamin, szkoła dostanie więcej pieniędzy”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Rozporządzenie MEN z dn. 15 grudnia 2017 r.  w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (z załącznikiem)    –    TUTAJ

 Zostaw odpowiedź