Foto:www.facebook.com/lcdnikp/photos/

 

Przed tygodniem, w czwartek 2 lutego, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ukonstytuowała się – w nieco odświeżonym składzie – jego Rada Programowa. Jako, że o tym fakcie do dzisiaj nie tylko że nie poinformowało żadne lokalne medium, ale i nie ma – nawet lakonicznej – informacji na oficjalnej stronie tej instytucji, wiedzę o tym wydarzeniu oraz skład imienny i prezydium Rady zawdzięczamy (nie tylko w tej sprawie) blogującemu profesorowi  Bogusławowi Śliwerskiemu, którego post z wczoraj (8 lutego) zawiera na ten temat obszerne informacje. Oto fragment:

 

Jej działalność (Rady Programowej) będzie nakierowana na wspomaganie Centrum w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych koncepcji edukacyjnych – innowacji programowych, metodycznych i organizacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego, wspieranie Centrum w pełnieniu funkcji eksperckich związanych z projektowaniem, prowadzeniem i ewaluacją procesów edukacyjnych oraz udział w modelowaniu systemu uczenia się przez całe życie.

 

Opierając się na zamieszczonej na blogu PEDAGOG liście członków Rady Programowej ŁCDNiKP podajemy jej skład (w układzie alfabetycznym):

 

Przemysław Andrzejak – prezes zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego,

Bożena Będzińska-Wosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi,

Ryszard Bonisławski – Senator RP – senator RP,

Krzysztof Cwynar – dyrektor Stowarzyszenia „Studio Integracji” w Łodzi,

Marek Ćwiek – prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP,

Dorota Gryta – wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ,

Artur Grochowski – szef firmy „Mechatronik”,

Michał Haze – prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej,

dr Jan Kaczmarek – dyrektor ds. produkcji firmy „Common”,

Joanna Kośka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi,

dr Kazimierz Kubiak – wiceprezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich,

Agata Kupracz – redaktor łódzkiej „Gazety Wyborczej”,

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski – kierownik Katedry Makroekonomii UŁ,

Roman Laskowski – przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,

dr Witold Morawski – dyrektor firmy „Festo Didactic”,

Andrzej Moszura – ekspert gospodarczy,

Małgorzata Niemczyk – poseł na Sejm RP,

Paweł Patora – redaktor „Dziennika Łódzkiego”,

Jarosław Pawlicki – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ,

prof. dr hab. Jacek Pyżalski – wykładowca Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu,

Anna Rabiega – dyrektor ZSO nr nr 7 w Łodzi, wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bartosz Rzętkiewicz – dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji ŁSSE,

Wojtek Slaby – prezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody „Lewiatan”,

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, kierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ,

Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,

Sebastian Tylman – specjalista ds. partnerstwa i komunikacji w ŁSSE,

prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej,

Anna Wierzbicka – dyrektor Wydziału Informatyki UMŁ,

dr Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty*,

dr Marcin Wojtasik – doradca metodyczny ds. religii,

Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,

Marcin Zalewski – wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

 

Jak to podał prof. Śliwerski, „przewodniczącym Rady został jednogłośną decyzją jej członków profesor Sławomir Wiak, a wiceprzewodniczącymi profesorowie – Bogusław Śliwerski i Eugeniusz Kwiatkowski”.

 

Oto jeszcze jeden fragment postu prof. B. Śliwerskiego:

 

Nowo powołana Rada Programowa będzie się spotykała na sesjach plenarnych dwukrotnie w ciągu roku. W pierwszym rzędzie zajmie się kwestiami doradztwa zawodowego i wdrażania edukacji mechatronicznej jako swoistej filozofii. Natomiast poszczególni członkowie Rady, nie tylko wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, ale także ludzie, którzy myślą kategoriami dobra dla edukacji, będą udzielali Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego konsultacji stosownie do bieżących potrzeb, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.

 

Cały wpis na blogu PEDAGOG, zatytułowany „Rada Doradcza Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

 

 

*Nieobecnego na tej uroczystości Łódzkiego Kuratora Oświaty dr Grzegorza Wierzchowskiego reprezentowała pani Halina Cyrulska – z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji

 

 

Od redakcji:

Zwracamy uwagę na fakt, że w tym – złożonym z 32 osób – ciele doradczym znalazły się (tylko) trzy osoby (ich nazwiska zaznaczono wytłuszczonym drukiem), reprezentujące „target” tej instytucji. To dyrektorki łódzkich szkół: szkoły podstawowej, zawodowej i zespołu szkół złożonego z gimnazjum i liceum. Analizę stanowisk i instytucji reprezentowanych przez pozostałych członków Rady pozostawiamy Czytelnikom.Zostaw odpowiedź