Foto: Sebastian Szwajkowski [www.radiolodz.pl]

 

Przez kilkadziesiąt lat, z okazji Dnia Dziecka w Łódzkim Parku „Szarych Szeregów” (kiedyś „Promienistych”), pod pomnikiem nazywanym „Pomnikiem Pękniętego Serca odbywały się uroczystości upamiętniające dzieci, więzione w tzw. „obozie na Przemysłowej” (Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt) – jedynym takim obozie na terenie wszystkich okupowanych przez reżim hitlerowski krajów. Działał on na terenie wydzielonym z łódzkiego getta w latach 1942 – 1945, a jego więźniami byli małoletni Polacy w wieku od 6 do 16 roku życia.

 

Po raz pierwszy uroczystość taka odbyła się 1 czerwca 1989 roku, a trzydziesty pierwszy – jak dotąd ostatni raz – 31 maja 2019 roku. Kulminacyjnym punktem każdego takiego spotkania była dekoracja Medalem „Serce Dziecku”, przyznawanym przez dziecięcą kapitułę, powoływaną przy Stowarzyszeniu „Komitet Dziecka” osobom i instytucjom, zasłużonym w działalności na rzecz dzieci.

 

Obserwatorium Edukacji” zamieszczało relacje z tych capstrzyków – ostatni raz właśnie 31 maja 2019 roku – zobacz – TUTAJ

 

Przed rokiem, tak jak i dzisiaj, pod pomnik, aby zapalić tam znicze i złożyć kwiaty, przyszli tylko przedstawiciele władz Miasta Łodzi oraz … uczniowie i nauczyciele z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi:

 

 

Źródło: www.facebook.com/bozena.bedzinskawosik

 

 

x            x           x

 

 

Ale idzie NOWE! Już wkrótce także i pamięć o dziecięcych więźniach „Obozu Na Przemysłowej” zagospodaruje „Dobra Zmiana”:

 

Oto informacja ze strony Instytutu Pamięci Narodowej:

 

Foto :Danuta Matloch[www.ipn.gov.pl]

 

W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci

 

Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dyrektor Oddziału w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz utworzenia muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi – Kinder-KL Litzmannstadt 1942-1945.

 

Podpisany dziś List intencyjny ma na celu zapewnienie instytucjonalnej opieki Państwa Polskiego nad inicjatywą godnego upamiętnienia i uczczenia dziecięcych ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu, który był prowadzony przez niemieckie władze okupacyjne od 11 grudnia 1942 r. do 19 stycznia 1945 r. przy ul. Przemysłowej w Łodzi pod oficjalną nazwą: „Polen – Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt” („Kinder – KZ Litzmannstadt”).[…]

 

Strony Listu intencyjnego zadeklarowały, że podejmując działania na rzecz utworzenia muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi – Kinder-KL Litzmannstadt 1942-1945, zwrócą się również o współpracę do Prezydent Miasta Łodzi.

 

Szczegółowe zasady współpracy stron zostaną określone w porozumieniu, które zostanie zawarte po formalnym utworzeniu Muzeum.

 

 

 

Cały komunikat „W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.ipn.gov.pl

 

 

 

 

Wydarzenie to miało miejsce w piątek 21 maja 2021 roku, o czym już wtedy obszernie poinformowało Radio Łódź. Oto kilka fragmentów tamtego materiału:

 

 

[…] Podpisany dokument ma zapewnić instytucjonalną opiekę państwa nad inicjatywą powołania muzeum. – Prawda o wstrząsających zbrodniach dokonanych na tysiącach polskich dzieci w czasie II wojny światowej, przetrzymywanych, zmuszanych do niewolniczej pracy, katowanych, głodzonych i w efekcie doprowadzanych do śmierci, nigdy nie powinna zostać zapomniana. Dzięki muzeum historia łódzkiego obozu zostanie zachowana i przekazana następnym pokoleniommówi rzeczniczka resortu kultury Anna Bocian.

 

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podkreślał, że muzeum jest bardzo potrzebne, ponieważ oprócz pomnika Pękniętego Serca, który stoi w Łodzi od lat 70. ubiegłego wieku oraz kilku prac naukowych IPN, nie ma upamiętnienia dramatu polskich dzieci-więźniów. […]

 

Dyrektor łódzkiego oddziału IPN Dariusz Rogut uważa, że mimo wielu inicjatyw takich, jak chociażby wystawy, czy film poświęcony historii obozu, wiedza na jego temat wciąż jest niewielka. – W szkołach raczej się o tym nie mówi na lekcjach historii. W takiej przestrzeni publicznej również nie funkcjonuje on w większej świadomości. Uważaliśmy wspólnie, że jeśli powstanie taka instytucja, która jest też finansowana przez ministerstwo, przy naszej merytorycznej współpracy, to będzie to nie tylko godne upamiętnienie tych ofiar, ale przede wszystkim zostanie to głębiej w świadomości. […]

 

Tadeusz Wiśniewski w archiwalnym nagraniu Polskiego Radia z 1971 mówił, że dzieci spały w obozie na gołych deskach w nieogrzewanych pomieszczeniach. – Organizowaliśmy się po trzech-czterech. Wszyscy spaliśmy na jednej pryczy. Było strasznie zimno, w baraku nie było palone, byliśmy tylko w koszulkach i kalesonach, bo nie było wolno mieć żadnych szalików, swetrów, czy czegoś na nogi. Przytulaliśmy się jeden do drugiego. Jak na pryczy spało nas trzech, to jeden koc mógł być na spód, a dwa koce zyskiwało się, żeby się przykryć. […]

 

 

 

Cały materiał „W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej”TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

 Zostaw odpowiedź