Informację o podpisaniu przez ministra Czarnka rozporządzenia, umożliwiającego dokonywanie takich zmian, zamieszczono dziś na stronie MEiN:

 

Organizatory olimpiad będą mogli zmienić termin przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu zawodów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dziś, 16 grudnia br. rozporządzenie dające taką możliwość.

 

W roku szkolnym 2020/2021 organizatorzy olimpiad mogą zmieniać regulaminy olimpiad. Dzięki nowym regulacjom prawnym możliwa będzie również zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu tych zawodów wiedzy, po akceptacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Z uwagi na czas pandemii, przeprowadzanie olimpiad musi odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Organizacja olimpiad wymaga przygotowania zarówno odpowiednich narzędzi (systemów), jak i miejsca, które będzie spełniało warunki bezpieczeństwa.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. [Jeszcze nie ogłoszone w Dzienniku Ustaw – OE]

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja

 

 

ANEKS

 

Oto link do informacji „Terminy olimpiad w roku szkolnym 2020/2021”, zamieszczonej na stronie MEN 22 września 2020 roku – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź