Kolejny – XI Kongres Zarządzania Oświatą, którego organizatorem od 2006 roku jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, tym razem odbędzie się w dniach 26 – 28 września 2016 roku w obiektach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

ban985-7

 

 W programie Kongresu (między innymi):

 

I. BLOK PROGRAMOWY – POLITYKA OŚWIATOWA.

 

DEBATA. STANOWISKO KONGRESU WS. ZMIAN SYSTEMOWYCH W OŚWIACIE.

 

Podczas Kongresu szkoły będą przechodzić zmiany zapowiedziane w czerwcu i przygotowywać się do kolejnych. Tegoroczny Kongres stanie się miejscem ożywionych dyskusji na ten temat i zaowocuje próbami korygowania poczynań urzędników, zgodnie z uwagami zgłaszanymi przez uczestników.  OSKKO, realizując swą misję zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty, zabiegając o jakość prawa oświatowego zaprasza środowisko oświatowe do współpracy. Poruszymy m.in. zagadnienia:

 

>  ustrój szkolny – system szkolny, stanowisko wobec planów ogłoszonych przez MEN

>  (OSKKO promuje system „6+3+pełne 3”)

>  finansowanie oświaty

>  rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi,

>  status i rola nauczyciela, zmiany w Karcie Nauczyciela, status dyrektora

>  rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty

>  udział rodziców w życiu szkoły

>  współpraca szkoły i instytucji oświatowych z organizacjami pozarządowymi

 

 

„ABSURDY OŚWIATOWE 2016”

 

Uczestnicy przygotują kolejną porcję „absurdów oświatowych”, znanych już dobrze dyrektorom i resortowi oświaty. Uzbierało się ich tej wiosny wiele, do końca września będzie ich na pewno więcej. Tradycją spotkań OSKKO jest powiadamianie o nich MEN i spotkania z ministrem ds. edukacji po kongresie. „Absurdy” po poprzedniej edycji kongresu wręczyliśmy Ministrowi Edukacji narodowej, Annie Zalewskiej w dniu 7 grudnia 2015 r. (www.oskko.edu.pl/men/oskko-men-7-12-15.html). Również efekty tegorocznej pracy dotrą do adresata. Prosimy uczestników kongresu o przygotowanie swoich spostrzeżeń do dyskusji. Zapraszamy także do nadsyłania nam propozycji drogą elektroniczną.

 

 

SPOTKANIE Z MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ.

 

Planowana wizyta Ministra Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej. Zagadnienia:

>  aktualne informacje o pracach MEN. Dyskusja. Postulaty uczestników i OSKKO.

>  postulaty uczestników. Na koniec kolejna porcja „absurdów oświatowych” w wersji roboczej (po kongresie zostanie opracowany dokument dla MEN).

 

 

Więcej o przygotowywanym przez organizatorów programie XI Kongresu  –  TUTAJ

 

 

Zachęcamy naszych czytelników do wzięcia udziału w tym dorocznym spotkaniu najbardziej reprezentatywnego  środowiska osób, mających realny wpływ na  kierowanie  szkołami i innymi placówkami oświaty.

 

 

Zgłoszenie na Kongres –  TUTAJ

 

Źródło: www.oskko.edu.plZostaw odpowiedź