Dzisiaj Sejm zdecydował, że w szkołach podstawowych będą mogli pracować asystenci nauczyciela, będzie też można cofnąć sześciolatka z I klasy do przedszkola. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, 198 było przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu. Opozycja zgodnie krytykowała proponowane zmiany.

 

Wcześniej posłowie połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas posiedzenia 19 marca br., odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Teraz uchwalona przez Sejm nowelizacja trafi do zdominowanego przez PO i PSL Senatu, a później do podpisu Prezydenta RP.

 

 

Oto fragment artykułu, jaki na ten temat zamieszczono na portalu oswiata.abc.com:

 

Zgodnie z nowelizacją, której projekt przygotowali posłowie PO, samorządy będą mogły zatrudniać w podstawówkach asystentów nauczycieli, których zadaniem ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.

 

Asystenci będą musieli mieć wykształcenie co najmniej takie samo jak nauczyciele uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie Kodeksu pracy, a nie – jak nauczyciele – na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany.

 

Cały artykuł Szkoła zatrudni asystenta nauczyciela – ustawa uchwalona  TUTAJ

 

 

Zobacz także:

 

„Gazeta Prawna”: Sejm przyjął ustawę wprowadzającą do szkół stanowisko asystenta nauczyciela

 

SKOiW NSZZ „Solidarność”: Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty

 

 

Druk sejmowy nr 2214 z tekstem uchwalonej ustawy  TUTAJ

 

 

 

 Komentarze niedostępne