Uznaliśmy, że na upublicznienie zasługuje – prawdopodobnie mało znany – apel uczestników XXX Krajowego  Zjeźdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który w dniach 26 – 27 maja 2022 roku odbył się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, skierowany do Komisji Krajowej oraz do wszystkich struktur Związku:

 

Foto: Mikołaj Bujak/IPN(www.ipn.gov.pl)

 

 

Oto treść tego apelu wraz z uzasadnieniem:

 

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?lang=pl

 Zostaw odpowiedź