Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk zabrał głos w sprawie przeprowadzenia w tym roku szkolnym egzaminów ósmoklasistów i matur. W przesłanym o władz, w tym do Prezydenta Andrzeja Dudy liście napisano, że wycofanie się przez rząd z tegorocznych egzaminów jest konieczną i wymaganą ochroną uczniów i nauczycieli przed skutkami epidemii. Oto obszerne fragmenty informacji, zamieszczonej na portalu ONET. Pogrubienia i podkreślenia w przytoczonym tekście – redakcja OE:

 

 

[…] Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w swoim liście zaznacza, że przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych może mieć tragiczne do wyobrażenia co do skali oraz konsekwencji skutki, zarówno w perspektywie indywidualnej jak i społecznej. “Proponujemy wystawienie abiturientom szkół podstawowych i średnich świadectw ukończenia szkół z ocenami wystawionymi przez rady pedagogiczne” – czytamy w przesłanym piśmie.

 

[…] Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w swoim liście zaznacza, że przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych może mieć tragiczne do wyobrażenia co do skali oraz konsekwencji skutki, zarówno w perspektywie indywidualnej jak i społecznej. “Proponujemy wystawienie abiturientom szkół podstawowych i średnich świadectw ukończenia szkół z ocenami wystawionymi przez rady pedagogiczne” – czytamy w przesłanym piśmie.

 

[…] Jednocześnie Komitet zaznacza, że nie uznaje za zasadne przeprowadzenie egzaminów w formie online, choćby przez wzgląd na nierówny dostęp do infrastruktury informatycznej znacznej grupy uczniów – szczególnie tych z mniejszych miejscowości lub pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Sprzęt komputerowy, dostęp do internetu jest niezbędny w przypadku zdalnego nauczania.

 

Członkowie Komitetu zwracają się także z prośbą, by nauczyciele mogli zrezygnować z wymogu realizacji szczegółowych zapisów podstawy programowej na rzeczogólno rozumianej edukacji prorozwojowej. Dla szeroko pojętej edukacji i wartości egalitaryzmu w oświacie, równość w dostępie do wiedzy ma fundamentalne znaczenie dla każdego demokratycznego państwa. Jako pedagodzy w sposób szczególny odczuwamy troskę o edukację dzieci i młodzież oraz poczuwamy się do stania na straży prorozwojowego charakteru funkcjonowania polskiej szkoły, szczególnie w tej dotkliwej – zagrażającej życiu i zdrowiu – sytuacji” – pisze Komitet.

 

Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych, mając na uwadze przedstawione argumenty, apelują do Pana Prezydenta o wycofanie się z egzaminowania zewnętrznego uczniów – szczególnie w obecnej sytuacji podporządkowanej nieprzewidywalnej w przebiegu i skutkach pandemii. Poziom oświaty powinien stanowić przedmiot stałej, prawdziwej, odpowiedzialnej troski najwyższych władz państwowych” – czytamy na końcu.

 

 

Cały artykuł Ewy Raczyńskiej „PAN: końcowe egzaminy zewnętrzne klas ósmych i matury należy odwołać”                                                                                                                                                                         TUTAJ

 

 

Źródło: www.kobieta.onet.pl

 

 

Komentarz redakcji:

 

I tylko dziwi nas, że o tym liście – do chwili zamieszczenia naszego materialu – nie ma nawet wzmianki na oficjalnej stronie KNP PAN – zobacz TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź