Dzisiaj tematem dnia na portalu Prawo.pl/oświata jest artykuł Moniki Sewastianowicz, zatytułowany „Apel o jasne wytyczne dotyczące edukacji i egzaminów”. Jest on zredagowany w oparciu o pisno, jakie Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” skierowała 16 kwietnia do Premiera Mateusza Morawieckiego. Oto fragment tego artykułu:

 

[…] Fundacja tłumaczy, że szczególne ważne jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej pomocy specjalistycznej (telefonicznej i online) dla dzieci i młodzieży; opracowanie i promowanie rzetelnych informacji dla rodziców na temat funkcjonowania dziecka w kryzysie oraz opracowanie wytycznych,które ograniczają do niezbędnego minimum konieczność.

 


W rekomendacjach wskazano na potrzebę: zapewnienia zdalnych rozwiązań edukacyjnych dla dzieci, tak, aby nie dyskryminowały uczniów; uzgodnienia jasnych wytycznych w sprawie dat i kryteriów egzaminó Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”w (przede wszystkim maturalnych i kończących szkołę podstawową) i promocji dla uczniów; zapewnienia pomocy samorządom, aby środki przeznaczone na lokalną walkę z pandemią, nie były wydatkowane kosztem budżetu przeznaczonego na edukację i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci.

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

Plik z listem Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” do Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów – TUTAJZostaw odpowiedź