Foto: www.google.pl

 

 

Dzisiaj, 5 kwietnia, profesor Bogusław Śliwerski – przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – zamieścił na swym blogu poniższy tekst:

 

 

Apel do Prezesa PAN o zajęcie stanowiska w sprawach fundamentalnych reform w III RP

 

Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Stanisław Filipowicz przesłał na ręce przewodniczących komitetów naukowych o raz członków PAN list skierowany do Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego przez czł. rzecz. PAN, prof. dr. hab. Jerzego Wilkina w przekonaniu, że dotyczy on kwestii mających bardzo istotne znaczenie.

 

 

LIST OTWARTY

 

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

Szanowny Panie Prezesie,

Od prawie półtora roku w naszym kraju dokonuje się wiele fundamentalnych reform zmieniających instytucjonalne podstawy funkcjonowania państwa, gospodarki, systemu politycznego, podstaw społeczeństwa obywatelskiego i relacji z innymi krajami. Są to dziedziny i problemy będące przedmiotem zainteresowania oraz troski zarówno zwykłych obywateli, jak i przedstawicieli nauki. Polska Akademia Nauk, jako największy i najważniejszy w kraju podmiot sfery badań, upowszechniania nauki i kształcenia kadr naukowych, obejmujący korporację członków Akademii, kilkadziesiąt instytutów badawczych i prawie sto komitetów naukowych, powinna być bardzo aktywnym uczestnikiem działań związanych z analizą i oceną owych reform.

 

Głos naukowców w tych sprawach jest oczekiwany i konieczny. Nie można pozostawić wyłącznie politykom spraw i dziedzin funkcjonowania państwa, które będą decydować o rozwoju kraju przez wiele lat. W Statucie Polskiej Akademii Nauk zapisane zostało stwierdzenie, że Akademia „może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa”. To jest nie tylko możliwość, ale też zobowiązanie i powinność.[…]

 

Nikt nie wybaczy Akademii bierności w tej epokowej sprawie i sytuacji!

 

Zwracam się więc do Pana Prezesa osobiście, do Prezydium Polskiej Akademii Nauk i całego środowiska skupionego w Akademii do podjęcia szeroko zakrojonych, zdeterminowanych i skutecznych działań na rzecz tego przedsięwzięcia, którego cele, potrzeby oraz znaczenie starałem się pokazać w tym liście.

 

Z poważaniem,

Jerzy Wilkin 28.03.2017

 

 

Pełna treść postu z  Listem Otwartym  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.sliwerski-pedagog.blogspot.comZostaw odpowiedź