Wczoraj na portalu EDYNEWS.PL zamieszczono godny polecenia artykuł Anny Jędryczko, zatytułowany „Kod efektywności – w jaki sposób programowanie sprzyja uczeniu się?”.

 

Już w pierwszych zdaniach swej publikacji autorka stawia jednoznaczna tezę: „To nie jest czas podręcznika, zeszytu ćwiczeń, kart pracy i kserówki z testem.” Dalej można przeczytać prawdę, którą nie od dzisiaj znają wszyscy, refleksyjni, otwarci na obiektywne fakty nauczyciele, która jednak z takim trudem dociera nie tylko do władz oświatowych, ale także do wielu pracowników nauki (bo trudno niektórych z nich nazwać „uczonymi”): „Nasi uczniowie inaczej niż wcześniejsze pokolenia przyswajają wiedzę, co innego ich zaciekawia czy fascynuje.

 

Aby zainteresować Czytelników dodamy jeszcze, że artykuł udowadnia, iż stosowanie na lekcjach nowych technologii, w tym nauki programowania, nie jest i nie powinno być celem samym w sobie, że jest to jeszcze jedna droga do wyzwolenia aktywności i kreatywności uczniów w uczeniu się uczenia. Oto – dla zachęty – dwa fragmenty tego artykułu:

 


[…] Nauczyciele pracujący z młodymi koderami zgodnym chórem stwierdzają, że nie o wyprodukowanie rzeszy przyszłych programistów tu chodzi. Gra toczy się o coś zupełnie innego. Wejście w świat kodu zasadniczo wpływa na wiele aspektów codzienności dzieci i młodzieży – uczy logicznego myślenia, pozwala inaczej postrzegać problem, akcentuje wartość współpracy i czytelnej komunikacji. Coraz więcej edukatorów zauważą moc drzemiącą w kodowaniu – moc zwiększania efektywności uczenia się. Głupstwem byłoby z tego nie skorzystać.

 

 

Efektywność to skutek zaangażowania, wewnętrznej motywacji, satysfakcji z zauważanych zmian oraz pracy w odpowiednim dla siebie tempie i z wykorzystaniem metod dostosowanych do osobistych uwarunkowań. Motorem napędowym jest tu przede wszystkim motywacja i pozytywne nastawienie do nauki jako procesu. Młodzi koderzy, tworząc scratchowe projekty z dziedziny języka, przyrody, historii czy matematyki, w zasadzie nie czują, że pracują. Ot, bawią się doskonale ulubionym programem. Scratch jest tu jednak nie celem, a środkiem przyswojenia nowych treści czy utrwalenia już zdobytych. Środkiem bardzo im bliskim, interesującym, do którego podchodzą intuicyjnie. Uczniom zależy na jak najdoskonalszym i najciekawszym efekcie końcowym, dlatego dużo energii i uwagi poświęcają na dogłębne zapoznanie się z tematem. […]

 

 

Cała publikacja Anny Jędryczko, zatytułowany „Kod efektywności – w jaki sposób programowanie sprzyja uczeniu się?”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 
Zobacz także portal „Mistrzowie Kodowania”Zostaw odpowiedź