Prowadzący tę część obrad drugiego dnia 48 posiedzenia Sejmu  – wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ogłasza decyzję o skierowaniu obywatelskiego projektu do prac w komisjach sejmowych.

 

 

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy „Karta Nauczyciela” został skierowany do dalszych prac w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

 

 

Gdy tylko dostępny będzie stenogram z dzisiejszego posiedzenia – zamieścimy jego fragment, w którym zapisano wystąpienie prezesa ZNP Sławomira Broniarza oraz wystąpienia posłanek i posłów w dyskusji nad tym projektem. [WK]

 Zostaw odpowiedź