Foto: www.pl.wikipedia.org

 

Najbardziej popularne w tegorocznej rekrutacji liceum w Łodzi – XXI LO im. B. Prusa

 

 

Dzisiaj (17 maja 2022 r.) portal „łódź naszemiasto” zamieścił informację, która potwierdza utrzymywanie się utrwalonych trendów wyboru szkoły ponadpodstawowej przez absolwentów łódzkich szkół podstawowych:

 

[…]

 

Gdzie będzie się najtrudniej dostać?

 

Niewiele czasu zostało kandydatom do szkół ponadpodstawowych w Łodzi na zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie lodzkie.edu.com.pl. Kto nie zrobi tego i nie złoży wniosku do wtorku 17 maja br. do godz. 12. – nie weźmie w niej udziału w naborze na tym etapie. Młodzież klas ósmych ma w tym roku możliwość wyboru dowolnej liczby szkół i oddziałów w tych szkołach – wystarczy je wskazać i uszeregować zgodnie ze swoimi preferencjami.

 

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez łódzki samorząd zostało przygotowanych 7 539 miejsc, w tym: 3 930 w liceach, 2 880 w technikach oraz 729 w szkołach branżowych I stopnia.

 

Klasy ósme miejskich podstawówek ukończy w czerwcu 6 289 uczniów. Miejsc zatem na pewno wystarczy dla wszystkich, także dla chętnych spoza Łodzi czy szkół niepublicznych. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów – za oceny na świadectwie, a także na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty. Liczą się też inne osiągnięcia – sukcesy w konkursach, zawodach sportowych itp.

 

[…] Choć jeszcze nie wszyscy kandydaci się zarejestrowali, już widać to w statystykach w systemie elektronicznego naboru. Sprawdziliśmy je w piątek, 13 maja br. w południe – dokładnie na cztery dni przed zakończeniem zapisów.

 

Najwięcej chętnych zgłosiło się do liceów ogólnokształcących. Które z nich są najpopularniejsze?

 

Zaskoczenia nie ma – to te same szkoły, które od lat plasują się w czołówce uczniowskich wyborów.

 

Wśród liceów ogólnokształcących są to:

 

XXI LO – gdzie już przypada 1,4 kandydata na jedno miejsce, biorąc pod uwagę pierwszą preferencję. W tej szkole najwięcej chętnych wybrało klasę z rozszerzoną historią, angielskim i polskim – już jest 70 osób na 30 miejsc.

 

III LO – gdzie już przypada 1,24 kandydata na jedno miejsce, biorąc pod uwagę pierwszą preferencję. W tej szkole najwięcej chętnych wybrało klasę z rozszerzoną geografią, angielskim i matematyką – już jest 55 osób na 30 miejsc.

 

IV LO – gdzie już przypada 1,2 kandydata na jedno miejsce, biorąc pod uwagę pierwszą preferencję. W tej szkole najwięcej chętnych wybrało klasy pre IB – przygotowujące do międzynarodowej matury – są takie dwie i w każdej zarejestrowało się po 51 osób na 30 miejsc.

 

XXV LO – gdzie już przypada 1,08 kandydata na jedno miejsce, biorąc pod uwagę pierwszą preferencję

 

XXVI LO – gdzie już przypada 1,07 kandydata na jedno miejsce, biorąc pod uwagę pierwszą preferencję

 

 

Edukacją w technikach jest zdecydowanie mniejsze zainteresowanie. W żadnej ze szkół tego typu nie zarejestrowało się jeszcze tylu kandydatów, by wypełnili pulę przygotowanych miejsc. Są jednak kierunki w technikach, które cieszą się tak wielkim powodzeniem, że już widać, że nie wszyscy się dostaną. Na przykład w Technikum nr 10 do klasy o profilu technik programista jest już 41 chętnych na 30 miejsc, a w Technikum nr 19 do klasy dla przyszłych techników weterynarii zgłosiło się już 34 chętnych na 30 miejsc. Dużym powodzeniem cieszą się także klasy dla przyszłych techników logistyków, techników programistów i techników informatyków.

 

Szkoły branżowe I stopnia wybiera najmniej uczniów. Dostanie się do nich będzie formalnością.

Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone 19 lipca br. Tego dnia szkoły ogłoszą listy zakwalifikowanych uczniów. Następnie do 22 lipca br. będą oni potwierdzać wolę podjęcia nauki w szkole. Gdy tego nie zrobią – stracą miejsce. 25 lipca br. natomiast zostaną podane listy przyjętych. Następnie rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

 

 

Źródło: www.lodz.naszemiasto.pl

 

 Zostaw odpowiedź