Dzisiaj w siedzibie AHE odbyła się konferencja n.t. „Zaplanuj swoją karierę”, której towarzyszyły Targi Pracy i Edukacji, adresowana do nauczycieli łódzkich szkół. (Zobacz – Program konferencji)

 

 0

 

W niepowtarzalnych warunkach, jakie stwarza patio tej uczelni rozstawiły swe stoiska liczne instytucje, wspierające doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych.

 

 

1

 

Konferencję otworzył dr Leszek Kuras – prorektor d.s. Nauki i Rozwoju AHE, który powitał uczestników konferencji – w tym Marka Ćwieka — prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP, współpracującego z Akademią, także na płaszczyźnie doradztwa zawodowego. W dalszej części swego wystąpienia przedstawił on referat pt. „Wspieranie kariery edukacyjnej i zawodowej przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną  w Łodzi”. (patrz – Prezentacja 1)

 

 2

 

Drugim było wystąpienie dr Grażyny Tadeusiewicz z Narodowego Forum Doradztwa Kariery Oddział w Łodzi, wykładowcy AHE.

 

Zostało ono zatytułowane: „Akademia Kariery  w rozwoju edukacyjno-zawodowym”, w którym zaprezentowała dotychczasowy dorobek i zamierzenia tej  formuły wspierania doradztwa zawodowego przez AHE. Omówiła cele, realizowane i planowane formy pracy oraz przygotowywane zakresy tematyczne różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego doradców zawodowych (w tym e-learningowych) w ramach „Akademii Kariery”.(patrz – Prezentacja 2)

 

 3

 

 

Kolejnym mówcą był dr Andrzej Zbonikowski – Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych AHE. Jego wystąpienie „ Współczesne wyzwania szkolnego doradcy kariery było niezwykle rzadkim połączeniem podstaw prawnych tej działalności, jej teoretycznych przesłanek i  – wywiedzionych z własnych doświadczeń praktycznych – refleksji autora. (patrz – Prezentacja 3)

 

Przed zaplanowana przerwą głos zabrała mgr Dorota Janułajtis, która przedstawiła ofertę warsztatów – zaplanowanych równolegle w dwu salach – po przerwie kawowej (patrz – Prezentacja 4)

 

 4

 

Podczas przerwy uwagę „Obserwatorium  Edukacji” przykuło stoisko Ochotniczych Hufców Pracy – promujące ofertę Młodzieżowego Biura Pracy  i Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego.

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź